Hoppa över navigering

QUANTiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-40S linjär och partiell båge-skala

Egenskaper

 • Frigångstolerans vid användning ±0,3 mm
 • Digital eller analog utmatning direkt från läshuvudet
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar ner till 50 nm
 • Hastighet upp till 24 m/s
 • Mycket hög motståndskraft mot smuts
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering

Fördelar

 • Smal 6 mm bred skala lämplig för applikationer i begränsade utrymmen
 • Lämplig för mätning av partiell båge
 • Substratanpassad skala ger förbättrad metrologi
 • Enkel installation
 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Advanced Diagnostic Tool
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är QUANTiC?

Pulsgivarserien QUANTiC är Renishaws inkrementella öppna optiska pulsgivare med alternativ för digital eller analog utmatning, bra mätteknik, höghastighetsprestanda och enkel installation och uppsättning. Du kan få tillgång till diagnostisk information genom att använda den separat sålda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven. QUANTiC-pulsgivaren har en upplösning ner till 50 nm och kan konfigureras på många olika sätt, vilket gör det enkelt att optimera. Dynamisk signalbearbetning ger förbättrad signalstabilitet för att uppnå överlägsen prestanda från ditt rörelsestyrningssystem.

Vad är RKLC40-S-skalan?

RKLC40-S är en smal tejpskala med låg profil av rostfritt stål med inkrementella graderingar med 40 µm upplösning och IN-TRAC-referensmarkeringar som fritt kan väljas av kunden. Det finns två nivåer av noggrannhet - standard med ±15 µm/m och hög noggrannhet med ±5 µm/m - och den finns tillgänglig i längder upp till 20 meter (> 20 m på begäran). RKLC40-S anpassas till maskinens substrat vilket ger förbättrad metrologi när skalans ändar är fast monterade på substratet.

Den flexibla RKLC40-S-skalan är också lämplig för att mäta partiella bågar om ett litet tvärsnittsområde gör det möjligt att linda den runt en trumma, axel eller båge med en radie på minst 26 mm.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Enkel installation

I OEM-applikationer är maskinbyggtiden kritisk, då tidsbesparing vid komponentinstallationen möjliggör kortare ledtider i tillverkningen och i slutändan högre lönsamhet. QUANTiC-pulsgivarserien hjälper till att uppfylla detta behov med sina större installationstoleranser för en inkrementell produkt (tippningstolerans ±0,9° och frigångstolerans ±0,2 mm) och integrerad LED för inställning på läshuvudet. Med förbättrade installationstoleranser drar produktionen nytta av en snabbare installationsprocess, minskade omkostnader och en ökning av genomströmningen.

Universellt digitalt och analogt pulsgivarsystem

QUANTiC-pulsgivaren är tillgänglig med 1 Vpp analog utmatning med industristandard för enkel integrering med kundernas interpoleringselektronik eller med digital interpolering med hög hastighet inbyggd i läshuvudet. Med de olika konfigurationerna för digital utmatning som finns tillgängliga kan användaren optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar QUANTiC-läshuvudet med både linjära och roterande (vinkel) skalor med olika noggrannhet. Det är snabbt och enkelt att installera, vilket gör det speciellt lämpligt för produktion med stora volymer.

Smal, robust och mångsidig skala

RKLC är en robust, 6 mm bred pulsgivartejpskala i rostfritt stål med en tjocklek på 0,15 mm. Detta möjliggör att skalan, när den är fast monterad på en maskinaxel, blir ”anpassad” till maskinens substrat och matchar dess värmeutvidgningskoefficient och beteende. Olika förflyttning av skalan och maskinen minimeras därmed.

RKLC inkrementella partiell båge-pulsgivare

RKLC-pulsgivarskalor kan enkelt kapas till den längd som behövs och monteras på ett enkelt cylindriskt substrat. Inga komplexa monteringsmetoder eller uppriktningsytor med snäva toleranser behövs.

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

Smal tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat

Lämplig för användningsområden med partiell båge (minimiradie för partiell båge: 26 mm)

Läshuvudsstorlek (LxBxH)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

40 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Linjär: Matchas till substratmaterialet när skalans ändar monteras med ändklämmor
Partiell båge: 10,1 ±0,2 μm/m/°C

Noggrannhetsklass vid 20 °C

40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m

Referensmarkering

IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RKLC-S

Väljarmagnet(er) används för att identifiera vald referensmarkering

Gränslägesbrytare

Dubbla ändlägesbrytare

Skalans längd

Upp till 20 m (> 20 m på begäran)

Skalans form (H x B)0,15 mm x 6 mm inklusive självhäftande tejp

Maximal hastighet

Analog

Digital

Se datablad för detaljerad information

Upp till 20 m/s

Upp till 24 m/s

SDE (Sub-Divisional Error)

Analog

Digital


Normalt < ±120 nm

Normalt < ±80 nm

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden

Inkrementella signaler

Analog

Digital


1 Vpp (40 µm)

RS422 (10 μm till 50 nm)

Elektrisk anslutning

Analog och digital

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift) eller rund in-line-anslutning (12 stift)

Elektrisk anslutning

Endast digital

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 3 m med 14-vägs JST-kontakt
Kabellängder på 5 m och 10 m med D-typkontakter (9 och 15 stift)

Strömförsörjning

Analog

Digital

5 V –5 %/+10 %

Normalt 150 mA fullt terminerad

Kabellängder ≤ 3 m, normalt 200 mA fullt terminerad
Kabellängder > 3 m, normalt 250 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2max vid 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar

Stötar (under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Arbetstemperatur

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

Se datablad för fullständig information.