Hoppa över navigering

QUANTiC™-pulsgivarserien

QUANTiC-pulsgivarsystemet integrerar Renishaws design med filtreringsoptik och interpolationsteknologi för att skapa en extremt kompakt, robust inkrementell öppen optisk pulsgivare. QUANTiC-pulsgivare är enkla att använda med extremt stora installations- och användningstoleranser, tillsammans med inbyggda kalibreringsfunktioner.

QUANTiC-läshuvuden har digital utmatning och en ny variant med analog utmatning med många olika alternativ för konfiguration och linjär eller roterande skala.

Du kan få tillgång till detaljerad diagnostisk information genom att använda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet.

Robust positionsmätning över smuts

Tillförlitlighet piktogram

QUANTiC-läshuvuden ger utmärkt rörelsestyrningsprestanda för många olika applikationer genom att minimera positionsfel över smuts på skalan. En ny detektor-design ger ett ytterligare lager av signalfiltrering som hjälper till att eliminera icke-harmoniska signalfrekvenser, vilket säkerställer ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) och minimal signalvariation över smuts eller föroreningar på skalan.

Enkel installation och uppsättning

Enkel installation piktogram

QUANTiCs avancerade optiska design och signalbearbetning möjliggör ökade toleranser för installation och användning samtidigt som den mättekniska prestandan upprätthålls. Minskade installations- och uppställningstider ger låga ägandekostnader.


Hastighet

Hastighetspiktogram

Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven.

Alternativ för klockad utmatning (MHz)


Maximal hastighet (m/s)

Minsta kantseparation* (ns)


T

(10 µm)

D

(5 µm)

X

(1 µm)

Z:

(0,5 µm)

W

(0,2 µm)

Y

(0,1 µm)

H

(50 nm)

5024242418,137,253,6261,81325,1
4024242414,505,802,9001,45031,6
25242418,139,063,631,8130,90651,0
20242416,118,063,221,6110,80657,5
12242410,365,182,071,0360,51890,0
1024248,534,271,710,8530,427109
0824246,913,451,380,6910,345135
0624245,372,691,070,5370,269174
042418,133,631,810,730,3630,181259
019,064,530,910,450,180,0910,0451038
Analog utmatning

20 (–3 dB)

*För ett läshuvud med en kabel på 1 m

Hitta ditt QUANTiC-skalalternativ

Rak

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Skalans maxlängd

Tejp i rostfritt stål med spåralternativ

RTLC20 FASTRACK-skala

RTLC40 med FASTRACK™ som alternativ


40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m


40 µm


10,1 ±0.2 µm/m/°C


10 m (> 10 m på begäran)


Smal tejpskala i rostfritt stålRKLC20-skala

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor

20 m (> 20 m på begäran)

Partiell båge

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Skalans maxlängd

Smal partiell båge-skala i rostfritt stål

RKLC partiell båge-skala


RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

20 m (> 20 m på begäran)

Roterande

Skaltyp

Skalnamn

Graderingsnoggrannhet (beror på ringdiametern)

Skalans upplösning


Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Ring i rostfritt stål

RESM-REST-skala (skalsida)

RESM40


±3,97 till ±0,38 bågsekunder

40 µm


15,5 ±0,5 µm/m/ °C


52 till 550 mm

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

  • Fjärrkalibrering
  • Signaloptimering över hela axellängden
  • Indikation av läshuvudets upplösning
  • Gräns- och referensmarkeringsindikering
  • Avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
  • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
  • Export och sparande av data