Hoppa över navigering

REVO – mätning av ventilsäte och -styrning

REVO® och Renishaws 5-axliga teknologi ökar genomströmningen dramatiskt i denna utmanande applikation – datainsamlingsprocessen tar ungefär 20 sekunder.

Mätningen av ventilsäte och styrningar har traditionellt sett varit mycket utmanande och inneburit tidsödande metoder som ofta inte ger tillräckligt noggranna mätningar.

REVO klarar denna utmaning; insamling av stora mängder data, varifrån analysparametrarna för både ventilsätet och ventilstyrningarna kan beräknas, kan nu utföras mycket snabbt. Metoden fungerar mycket bra vid tester av repeterbarhet och återskapande av vissa förhållanden.

Spiralskanningar

REVO-skanning av ventiluppstyrningar

Mätprocessen innefattar två spiralskanningar, en på ventiluppstyrningens lopp och den andra över ventilsätets område. På styrningen används en enda spiralskanning med en typisk stigning på 0,5 mm, med en skanningshastighet på 150 mm/s.

Adaptiv skanning

REVO-skanning av ventilsäte och skaft

Denna ventilsätesskanning använder REVOs adaptiva skanningsfunktioner och det räcker med ett enda skanningskommando för att täcka in områdena över och under de kritiska ventilsätesytorna. På ventilsätet används en enda spiralskanning med en typisk stigning på 0,1 mm, med en skanningshastighet på 500 mm/s.

Datautvärdering

Analysverktyget för ventilsäte och -styrningar som finns inbyggd i Renishaws MODUS™-metrologiprogramvara används för att utvärdera skanningsdata och återsända attributen som listas nedan:

  • Formfel på ventilsätet
  • Cirkelformprofil på sätet vid valfri angiven höjd
  • Ventilsätets bredd
  • Excentriciteten hos sätet i förhållande till axeln för styrningens lopp
  • Styrningens diameter
  • Styrningscylinderns rakhet
  • Styrningens cylinderform
  • Styrningscylinderns cirkelformprofil vid valfri angiven höjd
  • Formfel för koner, över och under ventilsätets kon

Observera att Renishaw även erbjuder den här analysfunktionen till andra leverantörer av mätprogram som stöder REVO-systemet.

Produktinformation