Hoppa över navigering

Roterande pulsgivare (vinkelpulsgivare) med hög prestanda för maskinverktyg

Uppnå resultat snabbare och mer exakt, samtidigt som du får bättre konturegenskaper och en optimal yta. Renishaws roterande pulsgivare ger exakt lägesinformation för avancerade verktygsmaskiner.

RESOLUTE™ absolut optisk pulsgivare med roterande REXA-ringRESOLUTE™ ger också fördelarna i att det är en genuin absolut pulsgivare. Det innebär att den läser in ett absolut läge omedelbart vid tillslag, så att maskinen vet exakt läge för axeln samt motorns kommuteringsvinkel utan att något referensvärde behöver hämtas i retur. Detta är särskilt användbart vid direktdrivna roterande motorer (som ger ett vridmoment) och vid uppgradering till direkt pulsgivarinformation på växeldrivna roterande axlar.

Vad kan RESOLUTE™, SiGNUM™ och TONiC™ göra för dig?

SR på RESMRESOLUTE, SiGNUM och TONiC är rotationspulsgivare som hjälper världens ledande tillverkare av verktygsmaskiner att nå optimala prestanda:

  • Förbättra ytkvaliteten och ytans egenskaper
  • Öka noggrannheten
  • Öka produktionsresultatet
  • Minska värmeutvecklingen
  • Öka servokretsens förstärkning på direktdrivna axlar
  • Förenkla axelkonstruktionen
  • Sänk ägandekostnaden

Pulsgivarna RESOLUTE, SiGNUM och TONiC ger dessa prestandafördelar eftersom de har två huvudsakliga fördelar jämfört med traditionella kapslade pulsgivare.

De är först och främst kontaktfria, de eliminerar vändsprång, torsionseffekter och andra mekaniska hysteresfel som ofta utgör ett problem hos traditionella kapslade pulsgivare.

TONiC™-läshuvud på RESM-vinkelpulsgivare Second, SiGNUM och TONiC använder dynamisk signalkonditionering inklusive Auto Gain Control, Auto Offset Control och Auto Balance Control för att ge en exceptionellt ren signal. Därför kan SDE-felen (Sub-Divisional Error) minskas till ±30 nm (±0,06 bågsekunder på 206 mm Ø RESM). RESOLUTE innehåller avancerad optik som reglerar SDE till ±40 nm (±0,08 bågsekunder på 209 mm Ø RESA).

Resultatet? Betydligt jämnare varvtal ger bättre konturegenskaper.

För högupplösningsaxlar som kräver total precisionsstyrning erbjuder Renishaw lågbrusmodeller av SiGNUM och TONiC pulsgivare med reducerat jitter, något som ger bättre positionsstabilitet. RESOLUTE har mycket lågt internt brus (jitter) som är lägre än <10 nm RMS.

Både den absoluta pulsgivaren RESOLUTE och den inkrementerande pulsgivaren SiGNUM ger en mängd extremt noggranna mätalternativ – enkel integration och snabb, enkel installation i kombination med noggrannhet ända ned till ±1 µm för linjära pulsgivare och ±1 bågsekund för vinklade pulsgivare.