Hoppa över navigering

TONiC™ UHV inkrementerande pulsgivarsystem med REXM20 (vinkel) roterande ring

Egenskaper

 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar ner till 1 nm
 • Hastighet upp till 3 673 rpm
 • Analog eller digital utmatning
 • Extremt lågt Sub-Divisional Error (SDE): normalt < ±30 nm
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering

Fördelar

 • UHV (Ultrahögt vakuum)
 • Ring med tjockt tvärsnitt med en installerad noggrannhet på ±1 bågsekund
 • Superkompakt pulsgivarläshuvud med dynamisk signalbehandling för förbättrad rörelsestyrning
 • Diagnostikpaketet för att underlätta utmanande installationer och hjälpa till med systemoptimering.
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är TONiC UHV?

TONiC UHV tar med sig Renishaws kompakta, kontaktfria pulsgivarsystem till ultrahögt vakuum och erbjuder kunderna förbättrad rörelsestyrning.

TONiC möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med Ti-gränssnittet, upplösningar ner till 1 nm, för både linjära och roterande applikationer. TONiC-system är snabba och enkla att installera med stora inställningstoleranser och kalibrering med en knapptryckning. TONiCs dynamiska signalbehandling ger förbättrad signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±30 nm för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning.

Vad är en REXM20-ring?

REXM20 är en ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med inkrementell gradering med 20 µm upplösning, markerad direkt på omkretsen, med IN-TRAC™ optisk referensmarkering. Dess större tvärsnitt innebär en minskning av alla installationsfel förutom excentricitet, vilket enkelt kan korrigeras med en DSi (Dual Signal Interface) och två läshuvuden. Har en total installerad noggrannhet på upp till ±1 bågsekund, noll kopplingsförluster och exceptionell repeterbarhet.
REXM20 finns tillgänglig i många olika storlekar (Ø52 mm till Ø417 mm) och linjeantal, vilka alla har en stor innerdiameter för flexibel integrering. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

UHV (Ultrahögt vakuum)

Läshuvudet TONiC UHV tar prestandan hos standard TONiC och levererar den i ett läshuvud som har utformats och konstruerats med UHV-kompatibla material och processer, vilket gör den lämplig för UHV-miljöer ner till 10-10 Torr.
Utbudet av TONiC UHV-pulsgivare och tillbehör är tillverkade av vakuumkompatibla material och limmaterial för att ge låga förångningsvärden och beprövat ren restgasanalys (RGA), vilket gör dem lämpliga för många applikationer, inklusive hantering/testning av halvledarskivor, vetenskapliga instrument, spektroskopi, vakuumkontrollutrustning och mycket mer.

Extremt hög installerad noggrannhet

För ultimat vikelmätteknik ger REXM20 med två TONiC-läshuvuden och en TONiC DSi (Dual signal interface) exceptionell repeterbarhet, noll kopplingsförluster och bättre än ±1 bågsekund installerad noggrannhet. REXM20 har ett tjockare tvärsnitt konstruerat för att minimera alla installationsfel förutom excentricitet, som enkelt kan korrigeras med den dubbla utmatningen från två TONiC-läshuvuden. När DSi har eliminerat excentriciteten är de anda övriga fel som återstår gradering och SDE - vilka båda är minimala.

Enastående mätprestanda

TONiC-pulsgivare använder Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad signalbehandling. Auto Gain Control (AGC) och Auto Offset Control (AOC) teknologierna reducerar det analogt signalbrus och digitalt jitter i läshuvudet.

TONiC-pulsgivare erbjuder enastående lågt signalutgångsjitter på <±0.5 nm RMS och lågt Sub-Divisional Error på <±30 nm, så att systemen kan hålla positionen bättre och alstra mindre värme i linjära motorapplikationer. Lågt jitter möjliggör även jämnare hastighetskontroll i högprecisionsapplikationer vid manövrer i låg hastighet.

Flexibel konfiguration

TONiC-serien erbjuder ett antal externa gränssnitt som kan konfigureras till att uppfylla användningsområdets krav på hastighet och upplösning. Med integration av sena steg och konfiguration av externa gränssnitt, erbjuder ett mångsidigt TONiC-läshuvud många alternativ för slutanvändarens anpassning.

TONiC-gränssnittets alternativ erbjuder digitala, analoga eller dubbla utgångar med både digitala och analoga signaler. TD (dual resolution) gränssnittet erbjuder valbar utmatning i dubbel upplösning, och DPI-gränssnittet finns även tillgängligt för applikationer med utskrift i brett format. Flexibiliteten hos TONiC-pulsgivarens konfigurationer tillåter OEM:er att dra nytta av överlägsen rörelsestyrning och hög genomströmning i många olika applikationer.

Alternativ för gränssnitt

TD-gränssnitt (dual resolution)

 • Valbar kvadraturutmatning med dual-resolution.
 • Idealiskt för applikationer som kräver höghastighetsrörelser kombinerat med rörelser med högre upplösning.
Ti-gränssnitt (rektangulärt)

DOP-gränssnitt (dual output)

 • Ger aktuella digitala kvadratur- och 1Vpp-signaler.
 • Konstruerad för applikationer som kräver att en eller flera åtgärder synkroniseras med en rörelseaxel.TONiC Dual Output (DOP)-gränssnitt

DSi (Dual Signal interface)

 • Renishaws DSi kombinerar de inkrementella signalerna från två TONiC-läshuvuden på en REXM20-ring (REXT20-ring för applikationer med partiell rotation) för att kompensera för effekten av lagervandring och eliminera övertonsfel, inklusive excentricitet för att ge en total installerad noggrannhet på normalt ±2,0 bågsekund.


TONiC Dual Signal-gränssnitt med RESM roterande ring

Tillbehörspaket för diagnostik

TONiC™ diagnostikpaket (programvara och hårdvara)

TONiC diagnostikprogramvara kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en PC via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.

Läs mer om TONiC-diagnostikpaketet.

Tekniska data

Mätningsstandard

REXM20: ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med extrem noggrannhet

Finns också tillgänglig för applikationer med partiell rotation som REXT20

Läshuvudsstorlek (LxHxB)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

20 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C15,5 ±0,5 μm/m/°C

Ringens ytterdiameter

52 mm till 417 mm

Linjeantal

8 192 till 65 536 (beroende på ringens storlek)

Referensmarkering

REXM20: ring med en enda IN-TRAC-referensmarkering

REXT20: ring med två referensmarkeringar för applikationer med partiell rotation

Total installerad noggrannhet (med 2 läshuvuden)

(≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund

(75 mm diameter) ±1,5 bågsekund

(≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder

Maximal hastighet

Analog

Digital

(Se datablad för detaljerad information)

3 673 rpm vid –3 dB (på 52 mm REXM20)

3 673 rpm (TONiC med 5 μm upplösning TONiC på 52 mm REXM20)

SDE (Sub-Divisional Error)

Normalt < ±30 nm

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under användning

Inkrementella signaler

Analog

Digital

(Se datablad för information om vinkelupplösningar)

1 Vpp (20 μm period)

Upplösningar från 5 µm till 1 nm

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med minikontakt (ansluts direkt till TONiC-gränssnittet)

Strömförsörjning

5 V ±10 %, < 100 mA (analogt system), < 200 mA (digitala system) (ej terminerad)

Läshuvudets energiförbrukning< 100 mA

Vibration (under drift)

100 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz

Stötar (ej under drift)

1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus

Drifttemperatur (system)

0 °C till +70 °C

Bake out-temperatur (ej under drift)

120 °C (endast läshuvud och skala)

Försegling

Läshuvud: IP20

Gränssnitt: IP20

Kabelutförande

Förtennad, kopparflätad, enkelavskärmad, FEP-kärneisolering

Se datablad för fullständig information.