Hoppa över navigering

VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RESM20 roterande (vinkel) ring

Egenskaper

 • Digital utmatning direkt från läshuvudet
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar till 2,5 nm*
 • Hastighet upp till 4 400 rpm
 • Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm* (se teknisk spec.)
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering

Fördelar

 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning, krävande installationer och service
 • Lågprofilring med stor innerdiameter för enkel integrering
 • Ordentligt skydd mot smuts
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är VIONiC?

VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda.

VIONiC-pulsgivare erbjuder intelligent interpoleringsteknologi för att ge en digital utmatning direkt från läshuvudet. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) och utmärkt tålighet mot smuts utan att det behövs några ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt. Den drar även nytta av sitt kompakta format, utan att kompromissa med prestanda.

VIONiC-läshuvuden är kompatibla med ett stort antal linjära, roterande och partiell båge-skalor.

VIONiC-läshuvuden är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.

Vad är en RESM20-ring?

RESM20 är en ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med inkrementell gradering med 20 µm upplösning, markerad direkt på omkretsen, med IN-TRAC™ optiska referensmarkeringar. Två versioner finns tillgängliga i flera olika storlekar (Ø52 mm till Ø550 mm): ”A”-sektionringar, som har en imponerande installerad noggrannhet, har ett koniskt monteringssystem som minskar behovet av bearbetade delar med hög tolerans och eliminerar excentriciteten. ”B”-sektionringar, som är tunna och har låg tröghet och massa, finns också tillgängliga. Både ”A”- och ”B”-sektionringar har en stor innerdiameter för flexibel integration. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare

VIONiC-pulsgivarserien kombinerar snabb drifthastighet och hög upplösning. VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. VIONiC-pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i de mest krävande tillverkningsprocesser.

Enkel felsökning och service

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 tillsammans med ADT View-programvaran finns tillgänglig för att erbjuda heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för mer utmanande installationer och diagnostik på fältet. Detta är särskilt användbart i användningsområden där pulsgivaren döljs i en maskin, vilket möjliggör diagnostik i realtid med minimala stilleståndstider för maskinen. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Ordentligt skydd mot smuts

Hög tolerans mot smuts, repor och fingeravtrycksfläckar och en hastighet på 12 m/s innebär att VIONiC är idealisk för mer krävande applikationer. Dessutom fungerar den kontaktfria RESM20 utan friktion eller slitage, vilket ger mycket bra tillförlitlighet.

DSi (Dual Signal interface)

VIONiC™ DSi Dual Signal interface

Renishaws DSi kombinerar de inkrementella signalerna från två VIONiC-läshuvuden på en RESM-ring (REST-ring för applikationer med partiell rotation) för att kompensera för effekten av lagervandring och eliminerar övertonsfel, inklusive excentricitet för att ge en total installerad noggrannhet på normalt ±2,0 bågsekunder.


Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (tillval)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

RESM20: lågprofilring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål. Standard "A"-sektionringar med konande innerdiameter eller "B"-sektionringar med låg tröghet finns tillgängliga

Finns också tillgänglig för applikationer med partiell rotation som REST20

Läshuvudsstorlek (LxHxB)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

20 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C15,5 ±0,5 μm/m/°C

Ringens ytterdiameter

52 mm till 550 mm. För större specialanpassade storlekar, kontakta Renishaw

Linjeantal

8 192 till 86 400 (beroende på ringens storlek)

Referensmarkering

RESM20: ring med en enda IN-TRAC-referensmarkering

REST20: ring med två referensmarkeringar för applikationer med partiell rotation

Normalt installerad noggrannhet*

±12,7 till ±1,9 bågsekunder (beroende på ringens diameter)

Maximal hastighet

4 400 rpm (för ring med 52 mm diameter)

(Se datablad för detaljerad information)

SDE (Sub-Divisional Error)

Ringdiametrar ≤ 135 mm, normalt < ±20 nm

Ringdiametrar > 135 mm, normalt < ±15 nm**

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden

Inkrementella signaler


Upplösning 5 μm till 2,5 nm

(Se datablad för information om vinkelupplösningar)

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med D-typkontakter (9 och 15 stift)
Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m och 3 m med rund in-line-anslutning (12 stift) eller 14-vägs JST-kontakt

Strömförsörjning

5 V –5 %/+10 %
Kabellängder ≤ 3 m, normalt 200 mA fullt terminerad
Kabellängder > 3 m, normalt 250 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2max vid 55 Hz till 2 000 Hz

Stötar (ej under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Drifttemperatur (system)

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

* Vanliga installationer är ett resultat av kombinationer av graderings- och installationsfel och i viss utsträckning avbrott.

** < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.

Se datablad för fullständig information.