Přeskočit navigaci

Lasery pro 6DoF měření strojů

Víceosé kalibrátory Renishaw XM-60 a XM-600 jsou jedinečné nástroje optimalizace ve vyspělém výrobním průmyslu. Jsou navrženy pro rychlé měření, analýzu a kompenzaci obráběcích strojů, CMM, souřadnicových stolů XY a dalších pohybových systémů.

Zjišťování a opravy chyb při měření osy může být časově náročná a neefektivní záležitost. A právě zde nacházejí významné uplatnění spolehlivé laserové systémy pro měření v šesti stupních volnosti (6DoF).

Víceosý kalibrátor Renishaw XM-60 dokáže měřit chyby podél lineární osy v šesti stupních volnosti najednou, a to pomocí jediného nastavení. Používá komplexní analytický software pro vyšetření vztahů mezi různými typy chyb v osách a monitorování driftu parametrů stroje v průběhu času. To vede k maximalizaci produktivity, efektivity a výstupní kvality dílny.

Při použití se softwarem CARTO poskytuje víceosý kalibrátor XM-600 plnou funkčnost systému XM-60, společně s dalšími možnostmi komunikace s řídicími jednotkami UCC společnosti Renishaw. Díky tomu je ideální pro každý výrobní podnik, který používá jak obráběcí stroje, tak souřadnicové měřicí stroje (CMM).

Co je víceosý kalibrátor?

Víceosý kalibrátor je přístroj pro kalibraci a vyhodnocení přesnosti více os v různých pohybových systémech a strojích. Používají se většinou v aplikacích jako je výroba, robotika, CNC stroje a souřadnicové měřicí stroje, pro udržení přesnosti a spolehlivosti vybavení.

Víceosý kalibrátor XM-60 byl navržen společností Renishaw pro měření chyb podél lineární osy v šesti stupních volnosti najednou, a to pomocí jediného nastavení. Při použití s kompenzátorem vlivu prostředí XC-80 jsou lineární měření automaticky kompenzována pro zajištění vysoké přesnosti v celém rozsahu pracovních podmínek.

Zájemcům o volumetrickou kompenzaci nabízí XM-60 rychlý a přesný způsob snímání dat. Všechna měření jsou prováděna opticky a lze je vykonávat v libovolné orientaci.

Víceosý kalibrátor XM-60 - Aplikační technik provádí test XM-60


Proč byste měli používat víceosý kalibrátor?

Víceosé kalibrátory mají významnou úlohu v průmyslových odvětvích, kde je prvořadá přesnost. Jejich primární funkcí je zaručit, aby více os v rámci mechanického systému bylo přesně kalibrováno a vyrovnáno pro zajištění přesných pohybů. V kontrolovaném průmyslu mohou být víceosé kalibrátory požívány pro ověření souladu s průmyslovými normami a směrnicemi.

Pravidelná kalibrace všestrannými víceosými kalibrátory, jako je XM-60, umožňuje snadno udržet kvalitu a spolehlivost strojního vybavení. Prostoje strojů jsou minimalizovány a tím je snížen vliv na výrobní linky.

Víceosý kalibrátor XM-60 pracuje společně s intuitivním softwarem CARTO pro snadné snímání a analýzu dat. Široký sortiment nástrojů pro manipulaci s daty umožňuje analýzu splňující mezinárodní standardy a individuální požadavky.

Hlavní přínosy

Ikona rychlého měření

Rychlé měření

S jediným nastavením lze měřit lineární a úhlové chyby (pitch, yaw, roll) a odchylky přímosti ve svislém i vodorovném směru.

Ikona jednoduchého nastavení

Jednoduché nastavení

Snadné nastavení, automatická detekce znamének a grafické vyrovnání minimalizuje riziko omylu uživatele

.

Ikona podrobných výsledků

Podrobné výsledky

Snadné snímání dat softwarem CARTO pro měření, analýzu a export výsledných parametrů stroje.

Ikona Optical roll

Jedinečná technologie

Možnosti měření ve všech orientacích optickým měřením úhlových chyb „roll“

Přidaná hodnota díky vývoji softwaru CARTO

Software CARTO společnosti Renishaw tvoří tři aplikace; Capture pro získávání dat laserového měření, Explore k provádění analýzy naměřených dat podle mezinárodních norem a Compensate pro rychlou a snadnou korekci chyb.

Pravidelné aktualizace zvyšují hodnotu systému XM-60 a rozšiřují aplikační možnosti.

  • Funkce spojování dat na základě analýzy v aplikaci Explore umožňuje uživatelům laserového systému XM-60 analyzovat spojovaná data podle mezinárodních standardů.
  • Funkce offsetu měření v aplikaci Explore umožňuje zadávat do softwaru CARTO odchylky X, Y, Z od přijímače k bodu zájmu. Nasnímaná data jsou pak přepočítána pro získání skutečných chyb zdroje.
  • Funkce 3D vizualizace chyb v aplikaci Explore zobrazuje animaci měřené osy, jejíž velikost lze upravit. To napomáhá pochopení chyb a jejich vztahu mezi 6 stupni volnosti.


Stáhnout software CARTO

Intuitivní software, který poskytuje větší všestrannost testování a protokolování.

Software CARTO

Rozšíření možností se všestranným softwarem a upínáním

Víceosý kalibrátor XM-60 nabízí řadu softwaru a řešení pro upínání. To umožňuje měření pro mnoho konfigurací stroje se zárukou schopnosti měřit s velkým rozsahem nastavení. Společnost Renishaw může pro zajištění optimálních parametrů produktu poskytnout školení kalibračních produktů zkušenými techniky.

Rotační měření systémem XL-60 na obráběcím stroji

Měření rotační osy

Snímání a analýza dat rotačního měření softwarem CARTO s kalibrátorem rotačních os XR20. Mimoosé rotační měření softwarem CARTO nabízí jeden zdroj pro kontrolu měření mimo osu pomocí víceosého kalibrátoru XM-60.

Horizontální stolek na loži stroje

Přesné vyrovnání

Náš jednoosý horizontální stolek je příslušenství, které umožňuje přesné vyrovnání v aplikacích bez osy kolmé k pojezdu. To je zvláště vhodné pro aplikace souřadnicových stolů a tisku.

Vyrovnávací laser XM-60 na stroji

Magnetické upínání

Integrovaná magnetická základna na laserovém vysílači XM-60 umožňuje rychlé připevnění ke stroji.

Víceosý kalibrátor XM-60 na multifunkčním stroji

Upínací sada

Upínací sada rozšiřuje možnosti instalace vysílače a přijímače XM-60 do pracovního prostoru obráběcího stroje.

XM-60 a 90 stupňovým držákem pro reverzní orientaci

90° držák

90° držák umožňuje snadno změnit orientaci laserového vysílače XM-60, a lze jej také použít k instalaci jednotky mimo okraj lože stroje.

Nastavení víceosého kalibrátoru XM-60

Montáž na upínací základnu

Přijímač XM-60 lze snadno upevnit na stroj pomocí upínací základny a sloupku. Pro aplikace zakázkového upínání lze upínací základnu odstranit a přímo použít závitové díry.

Sady příslušenství XM60 a XM-600

Prozkoumejte naši nabídku instalačního příslušenství a náhradních dílů.

Nakupujte online

XM-600 umožňuje rychlejší a snazší mapování chyb CMM.

Víceosý kalibrátor XM-600 byl navržen s rozšířenou funkčností, umožňující komunikovat přímo s řídicími systémy UCC společnosti Renishaw. Díky použití technologie vyvinuté pro víceosý kalibrátor XM-60 může XM-600 měřit současně všech šest stupňů volnosti v rámci jednoho měření. To umožňuje snadno vytvořit přesnou chybovou mapu pro každou lineární osu souřadnicového měřicího stroje.

XM-600 je kompatibilní se softwarem CARTO a díky tomu je ideálním řešením pro kalibraci v libovolném výrobním podniku, kde se používají obráběcí i měřicí stroje.

Při použití kalibrátoru XM-600 jsme zaznamenali výrazné zvýšení efektivity mapování chyb. Díky zkrácení celkového pracovního času systémů UCC CMM na polovinu (typicky trval celý den) se stal postup měření a mapování chyb velice pohodlným.

DUKIN, South Korea

Certifikát přesnosti

Měřicí výkon každého víceosého kalibrátoru XM-60 a XM-600 odpovídá mezinárodním normám.

Každý systém se dodává s jedinečným potvrzením o shodě a je identifikován výrobními čísly komponent. Toto potvrzení o shodě poskytuje detaily publikovaných specifikací, pod nimiž byl systém testován a jejich splnění. To zaručuje, že bude každý systém během provozu soustavně poskytovat určenou přesnost.

Víceosý kalibrátor XM-60 se softwarem CARTO
Víceosý kalibrátor XM-60 na CMM

Navrženo společností Renishaw

Laserové měřicí systémy Renishaw jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly vysoký výkon a spolehlivý provoz. Hliníkové provedení přístroje znamená nízkou hmotnost, vysokou odolnost a malé rozměry. Díky tomu lze přístroj snadno upevnit na stroj.

Technologie laserové jednotky vychází z ověřeného laserového odměřovacího systému RLE, vyráběného více než 10 let a používaného v nejnáročnějších aplikacích v polovodičovém průmyslu. To poskytuje naprostou důvěru ve spolehlivost a přesnost, jakou nabízí víceosý kalibrátor XM-60 a XM-600.

Prozkoumejte naši nabídku produktů pro kalibraci a optimalizaci strojů, určenou pro zlepšování výkonu a přesnosti pohybových systémů.

Často kladené otázky

Co znamená šest stupňů volnosti (6DoF)?

Při lineárním pohybu se vyskytuje šest různých druhů chyb. Jedná se o následující:

  • lineární
  • horizontální přímost
  • vertikální přímost
  • rozteč
  • yaw (vybočení)
  • roll (stáčení)

Společně to je šest stupňů volnosti (6DoF).

Jaký je doporučený interval rekalibrace?

Doporučeným obdobím rekalibrace víceosých kalibrátorů XM-60 a XM-600 při provozu v 'normálním' prostředí jsou dva roky. Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách Kalibrační servis, opravy a rekalibrace.

Další zdroje