Přeskočit navigaci

Kalibrátor rotačních os XR20

Polohování rotační osy má zásadní význam pro přesnost stroje. Kalibrátor rotačních os XR20 umožňuje rychlou kalibraci rotačních os s přesností až ±1 úhlové vteřiny.

Co je kalibrátor rotačních os XR20?

Kalibrátor rotačních os XR20, který pracuje ve spojitosti s laserovými systémy XL-80 a XM-60, poskytuje vysoce přesnou a opakovatelnou kalibraci souřadnicových stolů, přípravků a obráběcích strojů.

Tvoří jej integrovaný úhlový odrážeč upevněný na přesné, servem řízené ose. Úhlová poloha osy a optiky vztažené ke skříni hlavního tělesa je řízena vysoce přesným snímacím systémem se stupnicí, která je vytvořena přímo na hlavním ložisku.

Kontaktujte nás k prodiskutování vašich potřeb

Naši odborníci na kalibrační produkty jsou připraveni konzultovat s vámi danou problematiku a odpovědět na vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Proč si zvolit kalibrátor rotačních os XR20?

Charakteristické vlastnosti

  • Vysoká přesnost - ±1 úhlové vteřiny s použitím laseru XL-80 nebo ±1,2 úhlové vteřiny s použitím víceosého kalibrátoru XM-60. (Další podrobnosti viz níže uvedený výpočet kvantifikace chyby nejistoty).
  • Bezdrátový provoz – napájení z nabíjecích baterií a integrovaná bezdrátová přípojka s použitím nízkoenergetické komunikace Bluetooth®
  • Automatická kalibrace – kalibrační cyklus předběžného měření kompenzuje chyby úhlového nastavení
  • Cykly předběžných testů – automatická detekce směru a rychlosti posuvu

Výhody

  • Flexibilita a nízká hmotnost – navrženo pro snadné upevnění jednou rukou na celou řadu otočných stolů, soustruhů a jiných rotačních os
  • Rychlé testování - rychlé nastavení testu a získání dat
  • Vestavěné vyrovnávací terče – minimalizují chyby měření během nastavování
Rotační měření mimo osu s kalibrátorem rotačních os XR20

Dobrozdání zákazníků

Podívejte se, jak naši zákazníci používají kalibrátor rotačních os XR20 pro zdokonalení měřicích postupů.

Kalibrátor rotačních os XR20 představuje rychlé a přesné řešení pro měření rotačních os.

BOST Machine Tools (Španělsko)

Díky vlastnostem systému XR20 (snadné a flexibilní nastavení, bezdrátový provoz a uživatelsky přátelský software) jsme zkrátili dobu přípravy testu o 40% a dobu běhu testu o 20%.

Bezdrátové testování má ještě další přednost: umožňuje bezpečnější měření v souladu s požadavky bezpečnosti práce. Výsledkem je spolehlivý provoz našich strojů, vysoký výkon produkce a kvalitní zabezpečení jakosti.

Hurco (Taiwan)

Snadné možnosti montáže

Montáž kalibrátoru rotačních os XR20 zjednodušuje řada modulárních držáků vyhovujících různým aplikacím.

Standardní držák

Vystředění v ose je typicky velice snadné díky značkám na obvodu montážního prstence a pomůcky pro vystředění.

Flexibilní upevnění

Adaptér s montážním kroužkem umožňuje upevnění kalibrátoru rotačních os XR20 k otočným stolům s nevhodnými středovými prohlubněmi. Lze jej také použít k zajištění kalibrátoru rotačních os XR20 k redukční vložce do sklíčidla (soustruh) a ke speciálním držákům.

Nakupujte online


Kalibrátor rotačních os XR20

Kalibrátor rotačních os se softwarem CARTO

Software CARTO slouží pro sběr dat, analýzu a měření rotačních os s použitím laseru XL-80 nebo víceosého kalibrátoru XM-60. Software CARTO je tvořen třemi aplikacemi:

  • Capture pro získávání dat laserového měření.
  • Explore k provádění analýzy naměřených dat podle mezinárodních norem.
  • Compensate pro rychlou a snadnou korekci chyb.

Uživatelské rozhraní CARTO nabízí jednoduchý tok procesu, což umožňuje uživatelům snadné získávání dat a jejich správu.

Vestavěné funkce jako je ‘automatická detekce znaménka' a ‘předvolba prvního cíle' poskytují jistotu, že shromážděná data budou správná hned napoprvé. Tento přístup umožňuje vyšší produktivitu při používání kalibračních produktů Renishaw.

Rotační měření mimo osu

Režim rotačního měření mimo osu v softwaru CARTO nabízí jeden zdroj pro kontrolu měření mimo osu pomocí kalibrátoru rotačních os XR20 a laserového systému XL-80. To racionalizuje měření rotační polohové přesnosti pro 5osé obráběcí stroje, kde nelze kalibrátor rotačních os XR20 vždy namontovat do středu otáčení.

Výstupem softwaru jsou programy součástí pro synchronizovaný pohyb rotačních a lineárních os kvůli udržení vyrovnání paprsku během celého testu.


90° držák systému XR20

Upevnění kalibrátoru rotačních os XR20 vzhledem k testované ose je mimořádně důležité pro přesnost měření. Společnost Renishaw vyvinula 90° držák systému XR20, který uživatele osvobozuje od jeho složité výroby. Toto příslušenství je vyrobeno s extrémně jemnými tolerancemi, nutnými k dosažení vynikající přesnosti testování.

Držák je opatřen snímatelnými magnetickými nožkami a průchozími otvory. Díky tomu je možné držák flexibilně upevnit téměř k jakémukoliv stroji. Držák je vhodný pro upevnění kalibrátoru při provádění mimoosých měření a řeší komplikace s upevněním kalibrátoru u strojů typu „trunion“.

Nakupujte online

Úplný popis připojovacích rozměrů pro možnost výroby vlastního adaptéru pro OEM uživatele jsou uvedeny v uživatelské příručce kalibrátoru XR20.

Galerie snímků

Dokumenty ke stažení