Přeskočit navigaci

3D skenování na obráběcích strojích

Měření povrchu dílce

Technologie SupaScan umožňuje měřit i obecné povrchové vady - zvlnění povrchu, rýhy a hrany na povrchu.

Automatizace monitorování stavu povrchu umožňuje řešit a korigovat tyto problémy v době, kdy je součást stále ve stroji; zvýší se opakovatelnost měření, sníží se dodělávky a zmetkovitost.

3D snímání povrchu

Snímací systémy s technologií SPRINT™ umožňují provádět přímo na CNC obráběcích strojích velmi rychlé a přesné měření dílce. Díky unikátní technologii v sondě OSP60. Měření složitých obecných ploch, lopatek nebo lopatkových kol s použitím aplikací Productivity+™ Freeform Surface a Blade Toolkits.

Adaptivní obrábění

Nástroj Adaptive Cut Toolkit lze použít pro generování specifických řezných drah nástrojů pro díly blízké finálnímu tvaru, jako jsou odlitky. Toolkit je více než jenom nejvhodnější nástroj, protože se přizpůsobuje individuálním jmenovitým bodům dráhy nástroje tak, aby odpovídaly tvaru skenované součásti.

Vysokorychlostní ustavení dílce

Software SupaScan umožňuje zkrátit čas kontrolního cyklu jednoduchých prizmatických prvků až o 60%.

Cykly pro ustavení obrobku poskytují přesné výsledky měření při velké rychlosti posuvu (G0) - tak rychle, jak je fyzicky možný pohyb sondy po povrchu obrobku.

Kontrola stavu stroje skenovací sondou

Stav stroje lze spolehlivě ověřit také 3D skenováním. Měřicí cyklus ověří stav geometrie stroje za méně než jednu minutu. Významně se tak omezuje riziko vzniku zmetků způsobených špatným stavem stroje. Test stroje, který aplikace generuje, lze začlenit do CNC obráběcího cyklu. To poskytuje důvěru ve stav stroje ještě před zahájením obrábění.