Přeskočit navigaci

Klíčová aplikace - Brzdový třmen

S kontrolním systémem Equator™ zlepšíte řízení procesu a snížíte náklady na kontrolu

Brzdový třmen

Použití kontrolního systému Equator při obrábění součástí, jako jsou brzdové třmeny, může významně zlepšit výrobní proces:

  • Zkrácením času kontroly a vyšší přesností snížíte náklady na součást.
  • Kontrolujte 100% součástí pro plnou sledovatelnost a přesnost v rámci celého výrobního procesu.
  • Implementujte ve vaší dílně vysoce přesnou automatizaci se všestranným kontrolním systémem Equator.

Více informací získáte přečtením celé případové studie