Přeskočit navigaci

Klíčová aplikace - Kroužek kuličkového ložiska

Rychlé a všestranné měření rozměrů a geometrie velkých objemů soustružených dílců systémem Equator™

Kroužky kuličkových ložisek hnacích systémů

Použití kontrolního systému Equator při výrobě soustružených dílců, jako jsou kroužky kuličkových ložisek, může významně zlepšit výrobní proces:

  • Zvýšení kvality a výtěžnosti dílců díky rychlému měření je zárukou, že součásti dosáhnou během krátkého časového cyklu rámce specifikací.
  • Díky krátké době kontroly lze zkontrolovat 100% vyrobených dílců bez omezujícího účinku na dobu cyklu.
  • Kontrolní systém Equator nabízí rychlou návratnost investice, jakož i větší důvěru ve vyráběné součásti.

Více informací získáte přečtením celé případové studie