Přeskočit navigaci

Klíčová aplikace - Ojnice

S kontrolním systémem Equator™ zlepšíte řízení procesu a snížíte náklady na kontrolu

Ojnice

Použití kontrolního systému Equator při obrábění součástí, jako jsou ojnice, může významně zlepšit výrobní proces:

  • Equator je všestranný přeprogramovatelný kontrolní systém což znamená, že všechny typy měření lze provádět jedním zařízením.
  • Snižte náklady na součást zkrácením času cyklu a zmetkovitosti.
  • Získejte důvěru plnou sledovatelností výroby pomocí všestranné kontroly.

Více informací získáte přečtením celé případové studie

  • Case brief:  Connecting rod