Přeskočit navigaci

Laserové odměřovací systémy s optickými vlákny

RLU Laserová jednotka pro dvě osy RLU10 Laserová jednotka

Díky stabilitě frekvence laseru ±50 ppb během jednohodinové periody je RLU10 praktickým a cenově výhodným řešením pro většinu 'in air' aplikací.

RLU Laserová jednotka pro dvě osy RLU20 Laserová jednotka

Pro aplikace vyžadující nejvyšší měřicí výkon, jako například vakuové aplikace. Stabilita frekvence laseru přístroje RLU20 činí ±2 ppb během jednohodinové periody.

Detekční hlava RLD10 0° RLD10 Interferometr s rovinným zrcadlem

RLD10-PMI (interferometr s rovinným zrcadlem) je dvouosý systém, konfigurovaný pro aplikace vyžadující rovinné zrcadlo (například aplikace v rovině XY).

RLD10 Interferometr s odražečem RLD10 Interferometr s odrážečem

RLD10-RRI (interferometr s odrážečem) je jednoosý interferometr konfigurovaný pro aplikace vyžadující odrážeč (například aplikace s větším dosahem nebo vyšší rychlostí).

Diferenciální interferometr a zrcadla RLD10-X3-DI RLD10 Diferenciální interferometr

RLD10 DI (diferenciální interferometr) je systém dvouosého interferometru, určený pro diferenciální měření. Je ideálně vhodný pro aplikace ve vakuové komoře.

Detekční hlava RLD10 0° RLD10 bez interního interferometru

Detekční hlava RLD10-XX (bez interního interferometru) je navržena bez optiky interního interferometru. To umožňuje použít hlavu ve spojení se speciální optikou pro lineárního nebo úhlové měření, nebo pro měření přímosti.

Jednotka kompenzátoru RCU10 a snímače Systém RCU10 pro kvadraturní kompenzaci podmínek prostředí v reálném čase

Využívá snímače parametrů prostředí k monitorování okolního prostředí stroje a provádí kompenzaci signálů polohové zpětné vazby v reálném čase.

Rychlý paralelní interface RPI30

Paralelní interface RPI30

RPI30 zpracovává diferenciální analogové signály 1 Vpp sin/cos, interpoluje je 4096x a na výstupu poskytuje data v paralelním formátu s rozlišením až 36 bitů.

Paralelní rozhraní RPI20 RPI20 Paralelní interface

Přijímá diferenciální analogové signály 1 Vpp sin/cos a interpoluje hodnotou 4096 k zajištění 36bitového paralelního výstupního formátu s rozlišením 38,6 pikometrů při 1 m/s.

Interface jednotka RLI20-P - Panasonic Interface jednotka RLI20-P - Panasonic

Interface jednotka RLI20-P využívá sinové/kosinové signály 1 Vpp z RLE systému. Jednotka RLI20-P je vhodným rozhraním k řídicím systémům Panasonic (řady MINAS A5).

RSU10 USB interface RSU10 USB interface

Interface USB RSU10 přijímá sinové/kosinové signály 1 Vpp z RLE systému, interpoluje je 16 384x a poskytuje polohovou hodnotu přes port USB.

Interface REE Interpolátory REE

Sortiment interpolátorů REE nabízí jednoduché řešení „plug and play" pro nižší úrovně interpolace signálu, což zvyšuje rozlišení digitálního kvadraturního výstupního signálu o faktor větší než 20.

Rovinná zrcadla v úchytech společnosti Renishaw Zrcadla a příslušenství

Vysoce odrazivá rovinná zrcadla se snadno nastavitelnými úchyty a okna vakuové komory s minimální ztrátou signálu. Tato zrcadla a optické prvky byly navrženy pro dosažení nejvyššího výkonu laserového odměřovacího systému.

Sestava periskopu 15 mm DI Sestava periskopu 15 mm DI

Sestava periskopu zvětšuje vzdálenost mezi měřicím a referenčním laserovým paprskem detekční hlavy diferenciálního interferometru RLD10-X3-DI.

Vakuově kompatibilní interferometr RVI20 RVI20 Vakuově kompatibilní interferometr

Při použití s detekční hlavou RLD10-A3-XX poskytuje schopnost udržet celou měřicí cestu ve vakuovém prostředí.

Víceosý periskop RMAP

Víceosý periskop RMAP-3A Konstrukce víceosého periskopu Renishaw umožňuje šest stupňů volnosti pro aplikace souřadnicových stolů XY. Pro přesné měření ve směrech pitch, yaw a roll používá interferometrickou hlavici RLD10-X3-DI.