Přeskočit navigaci

Měření sedel a vedení ventilů pomocí REVO

REVO® a 5osá technologie společnosti Renishaw technologie dramaticky zvýšily produktivitu měření – sběr dat trvá přibližně 20 sekund.

Měření sedel a vedení ventilů tradičními postupy je obtížný a časově náročný úkol, který často neposkytuje dostatečně kvalitní měření.

REVO tyto obtíže řeší. Sběr velkých objemů dat, z nichž lze vypočítat parametry vlastností sedel i vodítek ventilů, lze nyní provést velice rychle. Tato metoda má výjimečně dobré výsledky při testech opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

Spirálové skenování (helical scan)

REVO při skenování vedení ventilů

Měřicí proces sestává ze dvou spirálových skenů. Jednoho skenu ve vodicím otvoru ventilu a druhého v oblasti sedla ventilu. Typické parametry spirálového skenu vodicího otvoru jsou následující: rozteč 0,5 mm, rychlost skenování 150 mm/s.

Adaptivní skenování

REVO při skenování ventilových sedel a vřeten

Toto skenování ventilového sedla využívá schopnosti systému REVO provádět adaptivní skenování, které umožňuje, aby jeden příkaz ke skenování obsáhl všechna místa nad a pod kritickými plochami ventilového sedla. V případě měření ventilového sedla je použito spirálové skenování s typickou roztečí 0,1 mm a rychlostí skenování 500 mm/s.

Vyhodnocení naměřených dat

Softwarový nástroj pro analýzu ventilových sedel a vedení, začleněný do metrologického softwaru MODUS společnosti Renishaw, slouží pro vyhodnocení naskenovaných dat a obsahem reportu je:

  • Tvarová chyba ventilového sedla
  • Kruhový profil sedla v libovolně určené výšce
  • Šířka ventilového sedla
  • Házení sedla vůči ose vodicího otvoru
  • Průměr vedení ventilu
  • Přímost vodicího válce
  • Válcovitost vedení
  • Kruhový profil vodicího válce v libovolně určené výšce
  • Tvarové chyby kuželů nad a pod kuželem ventilového sedla

Upozorňujeme, že Renishaw poskytuje tuto analytickou funkci také poskytovatelům jiného metrologického softwaru, který podporuje systém REVO.

Informace o produktech