Přeskočit navigaci

Otevřené optické snímače

Samostředící disk CENTRUM™

Robustní stupnice snímače

Rychlá a jednoduchá instalace

Varianty upínání: šrouby, svorky

Zjistěte více o otevřených optických snímačích

Co je otevřený opticky snímač polohy Renishaw?

Optický snímač polohy generuje elektrický signál odpovídající lineárnímu posunutí vůči lineární ose stroje nebo úhlovému natočení vůči rotační ose stroje.

Otevřené odměřovací systémy nejsou opatřeny vnějším ochranným krytem. Výhodou otevřených optických systémů je neexistence vůlí, torzního kroucení ani jiné typy hysterezních chyb.

Rotační optický systém se skládá ze čtecí hlavy a přesné rotační stupnice s ryskami vyznačenými na obvodu nebo čele prstence.

Čtecí hlava opticky snímá jednotlivé rysky stupnice a převádí tyto informace na analogové nebo digitální signály.

Signál je v řídícím systému stroje nebo v digitální vyhodnocovací jednotce převeden do informace o poloze a dále zpracováván.

Optické schéma ATOM™ s poznámkami

Prozkoumejte snímací systémy

V odměřování polohy důvěřujte Renishaw

Optické snímače pomáhají našim zákazníkům