Přeskočit navigaci

Případová studie společnosti Aerospace

Point cloud sectioner

V tradičních měřicích postupech se profily lopatek měřily individuálně. Pro každý profil bylo nutno vygenerovat DMIS program. Pokud bylo později zapotřebí získat více řezů lopatkou, musela být lopatka znovu přeměřena.

Point cloud sectioner (PCS) společnosti Renishaw nabízí mnohem flexibilnější přístup. Pomocí aplikace APEXBlade a sondy REVO je nyní možné zachytit celý tvar lopatky použitím metody SweepScan. Tato měření vygenerují cloud datových bodů středu hrotu v rámci celého tvaru lopatky. PCS potom umožňuje generování offline řezů ze sejmutých dat v libovolném místě lopatky .

Naměřená data lze použít kdykoliv později pro vytvoření dalších řezů profilem lopatky v jiných polohách bez nutnosti opakovaného měření.

APEXBlade zjednodušuje plánování složitých drah 5osého měření

Schopnost programování měřicích programů je pro měření klíčová. Úloha měření lopatek dříve typicky spoléhala na jednoúčelové softwarové aplikace. Spolu s vývojem snímacích systémů od ručně vedených 3osých systémů po indexovatelné 3osé skenovací systémy se složitost měřicích programů neustále zvyšovala. Využití 5osého skenovacího systému REVO představuje novou úroveň nároků na komplexnost programů.

  • REVO video showing blisk measurement and surface analysis with SurfitBlade software

Revo sweep scan APEX path generation

Software APEXBlade značně zjednodušuje tvorbu souvislé 5osé měřící dráhy. Uživatel importuje soubor obsahující jmenovitou geometrii dílu – v tomto případě lopatek leteckého motoru. Dále vybírá lopatku, která se má měřit. Software pak automaticky stanovuje optimální dráhu 5osého snímání tvaru celé lopatky v režimu SweepScan.

Výsledný DMIS program části je specificky přizpůsoben pro importování do měřicího softwarového balíku CMM společnosti Renishaw, nazvaného MODUS.

V této aplikaci je ve značném rozsahu používán jazyk GML s doplňkem, vyvinutým pro zpracování problému plánování složité dráhy s velkými objemy měřených dat, zamezení kolizím a zajištěním optimální konfigurace sondy v celém cyklu plánování