Přeskočit navigaci

Proč používat sondy?

Sondy jsou velmi přesné spínače, které s vynikající opakovatelností při kontaktu s povrchem obrobku generují spínací signál.

Snímací systémy Renishaw

Čas jsou peníze. Čas strávený ručním ustavováním polohy obrobků a kontrolou dokončených produktů je výhodnější investovat do obrábění. Snímací systémy společnosti Renishaw eliminují nákladné prostoje strojů a snižují zmetkovitost související s ručním nastavováním a kontrolou.

Podívejte se, jakým přínosem může být pro Vaše podnikání systém sondy na stroji.

Zvyšte využití investic vynaložených na vaše stroje.

Chcete-li vyrábět více, budete muset investovat do nových strojů nebo platit přesčasy svým zaměstnancům. Anebo platit účty za subdodávky. Nebo ještě hůře, můžete zjistit, že vaše práce přestává být zisková.

Co kdybyste mohli vyrobit více s pomocí strojů, které již máte?

 • Omezte výdaje za pořizování nových strojů
 • Snižte výdaje za přesčasy a subdodavatelské práce
 • Věnujte se vašemu podnikání

Větší automatizace a menší počet zásahů obsluhy

Vyžaduje vaše výroba vysoce kvalifikované zkušené operátory CNC strojů? Bojujete s neustále rostoucími vysokými náklady na pracovní sílu a přesčasy? Věnují vaši nejlepší lidé svůj čas na řešení každodenních výrobních obtíží namísto toho, aby pracovali na nových zakázkách a projektech?

Co kdybyste zautomatizovali manuální operace spojené s ustavováním a měřením obrobků a nástrojů?

 • Snižte provozní náklady
 • Snižte přímé mzdové náklady
 • Dejte vašim zaměstnancům tvůrčí práci

Nižší náklady na opravy zmetků

Produkce zmetkových dílů je vždy nepříjemná – je to ztráta času, sil a materiálů. Také předělávky a opravy mohou vést k opožděným dodávkám, „hašení ohně na střeše“ a práci přesčas.

Kdybyste takové náklady mohli eliminovat, jak by se to projevilo na vaší výrobní kapacitě a ziskovosti?

 • Zlepšete kvalitu a konzistenci produkce
 • Snižte náklady na jednotku produkce
 • Zkraťte dodací časy

Větší výrobní kapacita pro více zakázek

Odběratelé stále stupňují požadavky na složitost výrobků. Legislativa zase vyžaduje dohledatelnost jednotlivých výrobků. Odpovídají vaše výrobní možnosti potřebám trhu, na kterém působíte?

Hledáte cenově efektivní cestu jak zvýšit možnosti vašich obráběcích strojů?

 • Nabídněte svým zákazníkům kapacitu výroby odpovídající současnému stavu technologie.
 • Pusťte se do produkce komplexních dílců.
 • Splňte požadavky svých zákazníků na kvalitu.

Spočítejte si, jakým přínosem budou sondy pro váš proces obrábění

Pokud ještě pořád nastavujete nástroje a dílce ručně a chcete zjistit, jaké výhody má použití snímacích sond na stroji, podívejte se na Kalkulátor návratnosti sond

Důležité publikace o obráběcích strojích

Další informace a publikace o obráběcích strojích viz další informace.