Přeskočit navigaci

Prohlédněte si sortiment optických snímačů

Krok 1. Vyberte si z absolutních nebo inkrementálních, lineárních nebo rotačních snímačů a snímačů části oblouku:

Ikona lineárních inkrementálních snímačů
Ikona snímačů části oblouku
Ikona inkrementálních rotačních snímačů
Ikona absolutních lineárních snímačů
Čtecí hlava RESOLUTE™ se stupnicí části oblouku RKLA
Ikona rotační absolutního

Glosář

  • * FS: snímače mají certifikaci SIL2 PLd pro použití v bezpečnostně orientovaných aplikacích.
  • **ETR: Snímače s rozšířeným teplotním rozsahem jsou schopné pracovat v prostředí s extrémně vysokými a nízkými teplotami.
  • UHV: Snímače pro ultra vysoké vakuum jsou optimalizovány pro použití ve vakuu.
  • Inkrementální snímače se používají v aplikacích, kde je důležitá informace o přesné relativní poloze v daném okamžiku. Informace může být požadována v analogovém nebo v digitálním formátu.
  • Absolutní snímače se používají v aplikacích, které vyžadují vysoce rychlou digitální informaci o okamžité poloze a jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.
  • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
  • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků.
  • Stupnice části oblouku se používají pro měření částí oblouků otáčení ovinutím kolem bubínku, hřídele nebo oblouku.