Přeskočit navigaci

Rovnost, diverzita a inkluze

Co znamená rovnost, diverzita a inkluze pro společnost Renishaw?

  • Chceme vytvořit pracovní prostor založený na rovnosti, kde má každý příležitost se zapojit, být inspirován a společně změnit zítřek.
  • Chceme vytvořit pracovní prostor, který je různorodý s myšlenkou, která inspiruje a reprezentuje naše zákazníky, partnery a komunity.
  • Chceme zajistit, aby se naši zaměstnanci cítili začleněni s pocitem, že jsou vítáni, oceněni a respektováni jako jednotlivci.
Společnost Renishaw si uvědomuje, že rostoucí diverzita v naší společnosti nám umožní odpovědné a produktivní podnikání, které je posilováno talentovanými lidmi s různým pozadím a perspektivou. Středobodem strategie naší firmy je poskytnout našim zaměstnancům dostatek prostoru pro práci a osobní růst.

V roce 2020 jsme vytvořili skupinu UK Equality, Diversity and Inclusion (EDI), abychom byli schopni zaměřit se na diversitu v rámci naší strategie. V roce 2023 jsme též představili zdroje vyhrazené na zaměření našeho úsilí ED & I a zrychlení našeho růstu.

Skupina EDI, vedená představiteli zaměstnanců, podporuje iniciativy diverzity a inkluze v rámci celého podnikání, včetně povědomí o dnech oslav a poskytováním informací kolegům prostřednictvím videí, online komunikace, zvaných řečníků a setkání kolegů. Skupina zvýšila povědomí o tématech jako je rasizmus a etnicita, sexualita, pohlaví, kulturní vědomí, pohoda a duševní zdraví a osoby s tělesným postižením.

Pro rozvoj aktivity EDI v podnikání máme rozsáhlou síť podporovatelů ve formě EDI šampionů. Tito šampioni podporují aktivity EDI a propagují je v jejich lokálních oblastech v celé Velké Británii. Poskytují rovněž informace a podporu kolegům a shromažďují reakce, které pomohou informovat o budoucích aktivitách EDI.

Související dokumenty

Partnerství

Logo enei
Logo Disability Confident
Logo Empowered Employers