Přeskočit navigaci

Etický kodex společnosti Renishaw

Jsme zavázáni odpovědnému podnikání, které je v souladu s našim cílem a s našimi zásadními hodnotami inovací, inspirací, integrity a spoluodpovědnosti.

Tento obchodní řád vysvětluje naše očekávání etického podnikání pro všechny zaměstnance v rámci Renishaw Group. Očekáváme rovněž od našich obchodních partnerů (konzultantů, dodavatelů, agentů, distributorů, channel partnerů a subdodavatelů), že budou chápat a dodržovat příslušné části našeho obchodního řádu a tam, kde to není možné se budou řídit principy našeho obchodního řádu.

Náš Obchodní řád se zabývá pěti klíčovými oblastmi:

  • Naše jednání na pracovišti
  • Naše informace a prostředky
  • Naše podnikatelské praktiky
  • Náš průmysl
  • Naše komunita

Každá část obsahuje vodítko, jak činit věci správně, odkazy na naše zásady a kontaktní informace. Máme externího důvěrného poskytovatele služeb Speak Up pro hlášení nekalého jednání (whistleblowing), kterého lze použít při jakémkoli znepokojení ohledně možného porušení obchodního řádu, našich zásad nebo práva.

Související dokumenty

  • Etický kodex společnosti Renishaw Etický kodex společnosti Renishaw