Přeskočit navigaci

Datová platforma inteligentní výroby pro řízení průmyslových procesů

Renishaw Central je datová platforma inteligentní výroby pro shromažďování, prezentaci a zpracování přesných procesů a metrologických dat. Zjistěte, jak vám může platforma Renishaw Central pomoci optimalizovat výrobní procesy.

Uvolněte možnosti
výroby založené na datech

Továrny v současnosti shromažďují a zpracovávají více dat než kdykoli předtím. Avšak pouze ty z nich, které mají přístup ke správným datům ve správný čas se mohou chopit skutečných předností chytré továrny.

Renishaw Central je platforma výrobních dat, která shromažďuje a prezentuje procesní a metrologická data z dílen. Připojuje se k měřicím zařízením v rámci celého výrobního procesu a poskytuje neocenitelné podklady. Výrobci mohou tyto podklady využívat pro analýzu, identifikaci, předvídání a opravy procesních chyb dříve, než nastanou.

Výsledkem je vysoce efektivní a produktivní výroba s optimalizovanými procesy, méně prostoji a minimem zmetků, což celkově snižuje náklady.

Výhody propojené dílny

V propojené dílně spolu stroje a systémy vzájemně komunikují prostřednictvím sdílení dat a trendů. Monitorování v reálném čase výrobcům umožňuje činit informovaná rozhodnutí a mít celkovou kontrolu nad výrobním procesem.

Platforma Renishaw Central se může připojit k mnoha zařízením (od společnosti Renishaw i dalších dodavatelů) v rámci více továren, což umožňuje:

 • Shromažďovat a ukládat metrologická a procesní data od začátku do konce.
 • Vytvářet řízené procesy umožňující automatizaci a posilování kapacity.
 • Předvídat, identifikovat a opravovat chyby procesu dříve, než k nim dojde.
 • Zlepšovat rozhodování pro zdokonalování procesů.
 • Zvyšovat provozní efektivitu a snižovat počet zásahů obsluhy.

Odhalte možnosti vašich dat s platformou Renishaw Central

Stažení brožury

Jak funguje kalibrace?

Platforma Renishaw Central shromažďuje metrologická data, stavová data a data chybových hlášení z propojených zařízení v celé dílně. Zařízení zahrnují systémy aditivní výroby (AM), měřicí systémy na stroji, kontrolní měření v dílenském prostředí a souřadnicové měřicí stroje (CMM). Díky informacím o výkonu procesů každé pracovní stanice získají výrobci lepší pochopení situací, kde je potřeba provést akci.

U bezobslužných procesů lze zařízení monitorovat dálkově. Pokud se vyskytnou chyby, budou detekovány a zobrazeny v rámci ovládacích panelů platformy Renishaw Central, nebo jinými aplikacemi třetí strany. Výsledkem je, že pro vyřešení závady může být dislokován vhodný operátor.

Propojte více strojů a zařízení s platformou Renishaw Central: Datová platforma inteligentní výroby

Spřažením s modulem IPC (inteligentní řízení procesů) společnosti Renishaw může Renishaw Central zpracovávat metrologická data a automaticky aktualizovat proměnné obráběcího stroje. Umožnění plně automatizovaného řízení procesu v uzavřené smyčce.

Platforma pracuje místně, což vám poskytuje rychlou a robustní zpětnou vazbu řízení procesu. To správcům umožňuje shromažďovat vaše vlastní data a zajistit, že řízení procesu nebude závislé na internetových připojeních.

Na ovládacích panelech se snadnou obsluhou lze zobrazovat, třídit, filtrovat a analyzovat živá data.

Pro více informací o ovládacích panelech platformy Renishaw Central si stáhněte naši komplexní brožuru.

Funkce:

Renishaw Central vám poskytuje důvěru k realizaci automatizace, modernizaci procesů a prostřednictvím použitelných dat posouvá vaše rozhodování na novou úroveň.

 • Snadno použitelné ovládací panely lze monitorovat z jednoho místa.
 • Připojení k jednomu či několika strojům připojeným v rámci více závodů.
 • Navrženo pro připojení k zařízením společnosti Renishaw a dalších dodavatelů.
 • Automatizované aktualizace proměnných obráběcích strojů.
 • Všechna data jsou bezpečně odesílána do centrálního místního úložiště, které je tak archivem pro sledovatelnost.
 • Platforma může rovněž využívat výhod z integrace se špičkovými průmyslovými nástroji, které podporují API, jako je Microsoft© Power BI.

Připojitelnost, konzistence a řízení posiluje důvěru: Renishaw Central umožňuje uživatelům využívat digitální dvojčata a budoucí koncepce továren.

Centrální připojitelnost - bílé pozadí

Připojitelnost

Připojení více strojů a zařízení pro automatickou detekci strojů které běží a pro stanovení, proč se nečinné stroje zastavily.

Logo Centrální důslednosti - bílé pozadí

Důslednost

Shromažďování metrologických dat z připojených zařízení na jednom ústředním místě a zvyšování kvality v rámci celého výrobního procesu.

Logo Centrálního řízení - bílé pozadí

Řídící systém

Řízení procesních proměnných a získávání provozních znalostí v určitém časovém intervalu. Automatický výpočet nastavení a aktualizace offsetů nástroje nebo proměnných pomocí IPC.

Centrální důvěra - bílé pozadí

Důvěra

Budujte důvěru ve vaše procesy a získejte výhody plně bezobslužného obrábění.

.

Prozkoumejte, jak může naše výkonná platforma posílit vaše výrobní operace

Stáhněte si katalogový list

Renishaw Central v akci

Umožňuje v dílně řízení procesu v uzavřené smyčce

Renishaw Central shromažďuje naměřená data z měřicích systémů, CMM nebo z CNC obráběcích strojů. Platforma může tato data používat pro identifikaci odchylek a automaticky odesílat aktualizace korekcí do příslušného obráběcího stroje. Tyto aktualizace pak mohou být použity pro obráběný dílec a ponechají vám důvěru v automatizovaný výrobní proces v uzavřené smyčce.

Zajištění kvality dílce s konečným stavem naměřených dat

Metrologická data ze závěrečné kontroly jsou tradičně ukládána lokálně. Renishaw Central umožňuje propojení všech strojů a centrální ukládání dat, což poskytuje celkový pohled na továrnu. To umožňuje identifikaci každého dílce blízkého překročení tolerance. Platforma pak může automaticky aktualizovat příslušný CNC obráběcí stroj, použít korekce pro následující vyráběný dílec a zachovat tak jeho kvalitu.

Renishaw Central posiluje týdenní dostupnost strojů o 79 hodin

Personál diskutuje o přínosu implementace platformy Renishaw Central

Naše platforma inteligentní výroby je ukázkovým příkladem naší snahy pomáhat výrobcům při zlepšování procesů, kvality a zvyšování efektivity. A protože natolik důvěřujeme jejím možnostem, zavedli jsme ji v našich vlastních závodech.

“Rozsah integrace platformy Renishaw Central je impozantní," vysvětluje David Miles, výrobně technický ředitel Renishaw plc. "Připojili jsme platformu k 69 strojům v rámci dvou hlavních výrobních závodů ve Spojeném království. V naší továrně Miskin v Jižním Walesu obsluhují 43 strojů pouze čtyři zaměstnanci na směnu.

Při této úrovni automatizace mají CNC alarmy a jiná neplánovaná zastavení významný efekt. Platforma Renishaw Central oslovila tyto problémy, což vedlo k neočekávanému zisku efektivity.”

Od zavedení platformy jsme zjistili, že dva klíčové problémy jsou odpovědné za 82% zastavení výroby. Převedením těchto získaných dat do nápravných opatření jsme byli schopni zvýšit týdenní dostupnost strojů o 79 hodin.

První údaje jsou pozitivní. Zavedením bezobslužného ustavování dílců i automatizovanou aktualizací offsetů jsme dosáhli významného snížení časů pro ustavení. Kriticky řečeno, ustavování teď nevyžaduje odbornou kvalifikaci, lze je rychle posoudit a případně přepracovat. To má rostoucí význam na stále těsnějším trhu pracovních sil. Provedené záznamy o aktualizacích jsou současně dostupné pro sledovatelnost a následné vyhodnocování dat.

David Miles, výrobně technický ředitel Renishaw plc

Představujeme více než 50 let inovací

Protože jsme sami výrobci, chápeme výzvy kterým musí čelit výroba.

 • Být vysoce produktivní a flexibilní.
 • Dosahovat konzistentnější kapacity.
 • Zvyšovat úroveň automatizace procesů.
 • Snižovat náklady a být globálně konkurenceschopní.

V rámci našich výrobních operací používáme vlastní produkty k oslovení běžných problémů výroby. Kromě toho používáme naši metodologii Productive Process Pyramid™. Ta umožňuje vysoce produktivní a automatizované operace s vyloučením nebo kontrolou zdrojů odchylek a s minimálními zásahy obsluhy.

Díky těmto zkušenostem z první ruky přetváříme naše inovace a vývoj produktů do řešení, o nichž víme, že je zákazníci skutečně potřebují.

Monitorování dat z připojených zařízení jako jsou CMM pomocí platformy Renishaw Central: Datová platforma inteligentní výroby

Vaše podpora v digitální transformaci

Kontrola proměnných a získávání znalosti s platformou Renishaw Central: Datová platforma inteligentní výroby

Digitální transformace se zrychluje. Díky rychlému pokroku technologií jako je umělá inteligence (AI) a průmyslový internet věcí (IIoT). Technologický pokrok a možnosti plug-and-play zjednodušily připojení k výrobním systémům. Propojitelnost v rámci dílny však nebylo tak úspěšné, jak se předpokládalo. Proto byla navržena platforma Renishaw Central, umožňující snadné propojení dílenských systémů od celé řady dodavatelů třetích stran.

Pohotové myšlení zůstává i dnes jádrem našeho přístupu. Nejsme pouze dobře zavedeným výrobcem; ale také již pět desítek let praktikujeme principy inteligentní výroby.

Kdo je tedy lepším partnerem pro odborné vedení a podporu na cestě k inteligentní továrně?

Zaveďte řízení procesů v uzavřené smyčce
s platformou Renishaw Central

Základní informace

Časté dotazy

Otázka: Co je Renishaw Central?

Renishaw Central je datová platforma inteligentní výroby. Je navržena pro racionalizaci výrobních operací připojením mnoha strojů, zařízení a softwarových systémů. Poskytováním datových podkladů v reálném čase umožňuje výrobcům činit informovaná rozhodnutí pro zvýšení produktivity a efektivity dílny.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi automatizací fyzické továrny a automatizací procesu?

Automatizace fyzické továrny má za cíl zvýšit její provozní efektivitu zvýšením využití strojů a celkového objemu výroby, aniž by bylo nutné přidávat další stroje. Příkladem fyzické automatizace je použití robotů pro zakládání obrobků do obráběcích center.

Naše systémy dílenského měření a měření na stroji pro automatizaci procesů CNC obrábění vám umožní zvýšit využití strojů a vyrábět nepřetržitě (24/7). Díky spolehlivým technologiím automatizace procesů můžete zavést fyzickou automatizaci, která zvyšuje produktivitu a v důsledku tak dokáže snížit množství odpadu a spotřebu energie.

Otázka: Jaké jsou přednosti inteligentních dat ve výrobě?

Inteligentní data vypovídají o datech, která byla transformována z bezvýznamných čísel na vypovídající podklady. Použití inteligentních dat ve výrobě zlepšuje rozhodování, což vede ke zvýšení efektivity, lepšímu řízení procesů a prediktivní údržbě.

Dokumenty ke stažení