Přeskočit navigaci

Technologie nástrojových sond

Stanovení geometrických informací a aktuálních rozměrů řezného nástroje.

Technologie nástrojových sond

Ustavování nástrojů je proces stanovení geometrické informace – například délky, poloměru nebo průměru řezného nástroje pomocí vhodného zařízení a příslušného softwaru. Některé technologie ustavení nástroje jsou rovněž schopné stanovit informace jako radiální/lineární profil a stav řezných hran. Detekci poškozeného nástroje lze provádět systémy pro ustavení nástrojů a příslušnými zařízeními pro detekci poškozeného nástroje. Ustavování nástrojů a detekce poškozeného nástroje umožňují bezobslužný provoz obráběcích strojů.

Výrobky pro ustavování nástrojů jsou podle použité technologie označovány jako 'kontaktní' nebo 'bezkontaktní'.

Dotekové nástrojové sondy

Kontaktní systémy pro ustavování nástrojů vyžadují fyzický kontakt mezi dotekem sondy a vloženým nástrojem. Systémy mohou být dále klasifikovány jako kontaktní sondy, doteky sond nebo ramen pro ustavení nástroje (používají se v soustružnických strojích).

Výhody

 • Opakovatelnost a přesnost mezi jednotlivými nástroji.
 • Robustní, vhodné do drsných pracovních podmínek
 • Rychlá návratnost investice
 • Mohou měřit při různých orientacích vřetena
 • Dodávají se s optickým přenosem
 • Mohou měřit průměr rotačních nástrojů, stejně jako jejich délku

Nevýhody

 • Mohou způsobit deformaci velmi malých nástrojů.
 • Nelze je využít ke kontrola složitých tvarů břitů
 • Obvykle upevněno na stole.

Bezkontaktní nástrojové sondy

Bezkontaktní systémy pro ustavování nástrojů využívají optický (laserový) paprsek k detekci přítomnosti nástroje. Systémy mohou být dále rozděleny na 'pevné' (vysílač a přijímač jsou umístěny v jedné sestavě) nebo "oddělené" se samostatnými sestavami vysílače a přijímače.

Bezkontaktní systémy mohou také kontrolovat zlomení nástroje nebo přítomnost třísek na břitu nástroje.

Výhody

 • Nemohou deformovat velmi malé nástroje.
 • Měří při vysokých otáčkách vřetene
 • Mají trvale chráněnou optiku
 • Kontrola břitů detekuje i odštípnuté nebo vylomené břitové destičky
 • Možnost měření v několika místech v pracovním prostoru

Nevýhody

 • Obecně dražší než kontaktní systémy.
 • Instalace je složitější: je vyžadována dodávka čištěného stlačeného vzduchu
 • Nepříznivé prostředí a nečistoty mohou způsobit problémy s použitím a chyby měření všech optických snímačů.
 • Nevhodné pro pevné (nerotující) nástroje.


 • NC4

Systém rozpoznávání nástrojů ToolWise™ (detekce zlomeného nástroje)

Detekce poškozeného nástroje je proces pro stanovení stavu nástroje, jako je radiální/lineární profil a stav řezných hran. Bývá k dispozici jako funkce většiny zařízení pro ustavení nástroje, nebo jako jednoúčelový systém pro detekci nástroje.

Možnosti využití

 • Velmi krátké časy detekce nástroje pomocí unikátní schopnosti rozpoznání vzoru ToolWise™.
 • Flexibilní systém je schopen provozu v celé řadě otáčky nástroje (200 ot/min až 5000 ot/min).
 • Jednoduché upevnění mimo pracovní obálku stroje.

Další informace o technologii ustavování nástroje viz oddíl Další informace,

Dokumenty o produktu