Přeskočit navigaci

Způsoby přenosu signálu

Sondy společnosti Renishaw používají tři hlavní typy systémů přenosu signálu: optický, rádiový a kabelový.

Optické přenosové systémy

Optické přenosové systémy společnosti Renishaw používají k přenosu informací mezi sondou a rozhraním/řídicí jednotkou infračervenou technologii. Sonda přijímá řídicí signály stroje a vysílá stavové signály. V provozním režimu vysílá do přijímače informace ze sondy, včetně informace o stavu baterie.

Systémy Renishaw používají modulovaný optický přenos pro potlačení světelného rušení od externích zdrojů a zajištění spolehlivé komunikace

Optické systémy vyžadují přímou viditelnost mezi sondou a přijímačem, což znamená, že jsou nejvhodnější pro malé a střední stroje bez složitých přípravků.

Typická dosažitelná přenosová vzdálenost je 6 m.


Systémy s rádiovým přenosem signálu

Systémy s rádiovým přenosem signálu vyžívají rádiové vlny k přenosu signálu ze sondy do jednotky rozhraní. Přenos ze systémů Renishaw 'přeskakuje' mezi kanály v rámci vyhrazeného frekvenčního pásma a zamezuje tak rušení od okolních zařízení. Obsahují také unikátní identifikátory, které umožňují provoz více systémů v těsné vzájemné blízkosti. Rádiové sondy společnosti Renishaw jsou klasifikovány jako zařízení krátkého dosahu, čímž splňují podmínky pro bezlicenční provoz.

Systémy s rádiovým přenosem signálu nemají požadavek "přímé viditelnosti", jako systémy optické, což je činí ideálně vhodnými pro pětiosá obráběcí centra a velké stroje se složitými výrobními přípravky.

Typická dosažitelná přenosová vzdálenost je 15 m.

  • RMP60

ReniKey

Aplikace ReniKey je doporučeným způsobem pro kolektivní provoz více sond RTS/RMP.

ReniKey (objednací číslo A-5687-5000) je užitečný software pro párování sond můžete jej získat u vašeho zastoupení společnosti Renishaw. Tento produkt obsahuje makrocykly ReniKey určené pro oblíbené řídicí systémy obráběcích strojů. Obecný makrocyklus ReniKey je rovněž k dispozici pro použití s ostatními řídicími systémy CNC obráběcích strojů. Další podrobnosti viz zde.

Další informace o technologii ustavování nástroje viz oddíl Další informace,

Dokumenty ke stažení