Omiń nawigację

Akcesoria pomiarowe

Firma Renishaw zapewnia akcesoria ułatwiające konfigurację, zestrojenie i użytkowanie laserowego systemu pomiarowego.

Zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych dalekiego zasięgu

Zestaw układu optycznego dalekiego zasięgu

Ten układ optyczny umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych na osiach o długości powyżej 40 m.

Zestaw ten zawiera duży retroreflektor i docelowy układ optyczny (aby ułatwić zestrojenie przy dużym zasięgu) oraz zespół peryskopu, który „przechwytuje” wiązkę powrotną i przekierowuje ją do przesłony lasera.

Numer katalogowy: A-8003-4270

Niewielki układ optyczny do pomiarów przemieszczeń liniowych

Niewielki układ optyczny do pomiarów przemieszczeń liniowych

Niewielki układ optyczny do pomiaru przemieszczeń liniowych umożliwia używanie laserowego systemu firmy Renishaw w zastosowaniach, gdzie konieczne jest użycie małego i lekkiego retroreflektora pomiarowego w celu zminimalizowania jego wpływu na parametry dynamiczne obrabiarki i zapewnienia większej elastyczności w zakresie możliwości zamocowania.

Ten zestaw zawiera niewielki, lekki retroreflektor (10% w porównaniu z zespołem standardowym) oraz oddzielny układ optyczny reduktora wiązek, który zmniejsza średnice oraz odstęp pomiędzy wychodzącą i powrotną wiązką laserową. Maksymalny zasięg 4 m

Numer katalogowy: A-8003-3244

Zwierciadło obrotowe

Zwierciadło obrotowe

Umożliwia dokonanie regulacji ustawienia wzdłuż przekątnych maszyny lub osi nachylonych. Zwierciadła obrotowego można użyć jako elementu wspomagającego zestrojenie przy pomiarach diagonalnych wg ANSI B5.54. Jest również przydatne podczas pomiarów na tokarkach ze skośnym łożem.

Numer katalogowy: A-8003-1304

Zestaw zamocowania układu optycznego

Zestaw zamocowania układu optycznego

Ten zestaw mocowania układu optycznego jest przeznaczony do stosowania z wszystkimi pomiarowymi układami optycznymi firmy Renishaw. Zestaw wykorzystuje się do mocowania pomiarowych układów optycznych na testowanej maszynie. Na żądanie mogą być dostarczone dodatkowe elementy.

Numer katalogowy: A-8003-0447

Uniwersalna przesłona do pomiarów prostoliniowości

Uniwersalna przesłona (do pomiarów prostoliniowości)

Zespół specjalnej przesłony zapewniający obrót portu powrotnego w przesłonie o 90°. Kiedy stosuje się ją z układem optycznym do pomiaru prostoliniowości, można wykonywać pomiary prostoliniowości w osi pionowej.

Numer katalogowy: A-8003-4209

Duży retroreflektor

Duży retroreflektor

Używany jako retroreflektor w trakcie pomiarów prostoliniowości i prostopadłości osi pionowej obrabiarki.

Numer katalogowy: A-8003-0604

Podstawa do pomiarów prostoliniowości

Podstawa do pomiarów prostoliniowości

Podstawa przeznaczona do zamontowania na zwierciadle do pomiaru prostoliniowości i regulowanym zwierciadle zwrotnym (lub sterowniku wiązki laserowej z nieruchomym zwierciadłem zwrotnym) do niektórych pomiarów osi pionowej. Można jej również użyć do zamontowania układów optycznych do pomiarów położenia liniowego i kątowego.

Numer katalogowy: A-8003-0576

Zwierciadło zwrotne (90º)

Zwierciadło zwrotne

Tego zwierciadła używa się przede wszystkim w sytuacjach ograniczonego dostępu do wymaganej osi pomiaru, umożliwiając przekierowywanie wiązki laserowej.

Numer katalogowy: A-8003-1325

Układ optyczny LS350 sterownika wiązki laserowej

Układ optyczny LS350 sterownika wiązki laserowej

Zapewnia łatwą regulację kątową wiązki laserowej zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i w płaszczyźnie pionowej. Ten opatentowany element wyposażenia pomocniczego eliminuje potrzebę precyzyjnego przesuwania i obrotu wiązki laserowej. Zestrojenie systemu laserowego jest obecnie prostą, jednoetapową operacją. Układ optyczny LS350 sterownika wiązki laserowej przyspiesza wykonywanie pomiarów położenia liniowego, kątowego oraz prostoliniowości w dowolnych konfiguracjach.

Numer katalogowy: A-8003-3072

Nastawne zwierciadło zwrotne

Nastawne zwierciadło zwrotne

Można go użyć zamiast sterownika wiązki laserowej i nieruchomego zwierciadła zwrotnego wraz z dużym retroreflektorem, w trakcie pomiarów prostoliniowości i prostopadłości osi pionowej obrabiarki.

Numer katalogowy: A-8003-0560

Celownik wiązki

Celownik wiązki

Tą przesłonę o średnicy 22 mm, można wykorzystywać z zestawami układów optycznych do pomiarów położenia liniowego, kątowego oraz prostoliniowości. Można go nałożyć na układ optyczny w celu zestrojenia interferometru z retroreflektorami.

Numer katalogowy: A-8003-0478

Płyta ćwierćfalowa

Płyta ćwierćfalowa

Płyta ćwierćfalowa zamienia liniową wiązkę światła laserowego na wiązkę o polaryzacji kołowej. Pozwala to na zastąpienie układu optycznego retroreflektora zwierciadłem płaskim do pomiarów liniowych.

To zastosowanie wymaga powierzchni o dużym współczynniku odbicia światła. Lustrzane powierzchnie są dostępne na zamówienie.

Numer katalogowy: A-8003-1998

Podstawa magnetyczna

Podstawa magnetyczna

Używana do zamocowania układu optycznego lub głowicy laserowej XL (gdy używa się jej w połączeniu z przystawką magnetyczną XL). W podstawie znajduje się przełącznik do szybkiego mocowania oraz żeński gwint M8 do zamocowania. Dostarczony zestaw zawiera 2 podstawy.

Numer katalogowy: A-9908-0780

Adapter podstawy magnetycznej XL

Adapter trójnogu

Umożliwia zamocowanie trójnogu na podstawie magnetycznej lub innym mocowaniu z gwintem M8.

Numer katalogowy: A-9908-0760

Zestaw przystawek obrotowo-kątowych

Zestaw przystawek obrotowo-kątowych umożliwia elastyczne mocowanie laserowego osprzętu kalibracyjnego pod kątem od 0° do 90° z możliwością płynnego obracania.

Przystawki obrotowo-kątowej można użyć do:

  • Zamocowania laserowego systemu XL-80 na trójnogu lub podstawie magnetycznej np. na tokarkach ze skośnym łożem.
  • Zamocowania retroreflektora pod kątem w celu ułatwienia wykonania liniowego pomiaru diagonalnego.

Numer katalogowy: A-9908-1170

Zestaw do liniowych pomiarów diagonalnych

Zestaw do liniowych pomiarów diagonalnych zawiera wszystkie podzespoły wymagane do wykonywania laserowych testów diagonalnych w laserowym systemie interferometrycznym XL-80. Jest wyposażony w specjalne mocowanie dedykowane dla systemu XL-80 i akcesoria optyczne instalowane magnetycznie do łoża obrabiarki. Sterownik wiązki i zwierciadło umożliwiają dokładne zestrojenie wiązki laserowej z przekątnymi obrabiarki.

Oprogramowanie analizy XCal-View pozwala na analizowanie danych oprogramowanie analizy uzyskanych podczas laserowych testów diagonalnych zgodnie z normami ISO 230-6 i B5.54. Aplikacja ta umożliwia import danych z przeprowadzanych testów i daje możliwość wygenerowania raportu, w który przedstawione są główne błędy oraz graficzne odwzorowanie wyników.

Numer katalogowy: S-8LMS-2124

Informacje o produkcie