Omiń nawigację

Zestaw uniwersalny TB20

Umożliwia zdalne wyzwalanie laserowego systemu XL-80.

Wyzwalacza kwadratury TB20 można użyć do zdalnego wyzwalania lasera XL-80. Monitoruje on sygnały sprzężenia zwrotnego położenia między enkoderami obrabiarki i jej sterownikiem, a następnie przesyła sygnały wyzwalania do lasera XL-80. Umożliwia to synchronizację położenia skali lub ruchu w celu przechwytywania danych za pomocą systemu XL-80. Wyzwalacza TB20 używa się głównie w takich zastosowaniach, jak np. kalibracja śruby pociągowej lub systemu enkodera.

Wyzwalacz TB20 jest zasilany z sieci i współpracuje z kwadraturowymi enkoderami TTL lub analogowymi enkoderami położenia z pętlą prądową; umożliwia wyzwalanie pomiaru laserowego w regularnych odstępach czasu definiowanych przez użytkownika. TB20 zastępuje moduł TB10.

Zbieranie danych

Wyzwalacz TB20 umożliwia uzyskanie dwóch typów zbierania danych:

  • Quasi-statyczny – w którym oś przemieszcza się we wstępnie zdefiniowanych odległościach i zatrzymuje w celu wykonania pomiaru.
  • Dynamiczny – w którym oś przemieszcza się bez zatrzymywania, a moduł TB20 wyzwala wykonywane pomiary.

quasi-statyczne zbieranie danych można przeprowadzić w oprogramowaniu CARTO, zaś dynamiczne zbieranie danych wymaga użycia oprogramowania LaserXL.

Zestaw zawiera:

  • Wyzwalacz TB20
  • Kabel wyzwalający XL
  • Kabel zasilający
  • Zestaw przystawek do wtyczek
  • 2 złącza do portu enkodera i sterownika TB20

Numer katalogowy: A-8003-4475

Pobierz podręcznik użytkownika

Inne wersje

Wyzwalacz TB20 jest zgodny z analogowymi i cyfrowymi kwadraturowymi enkoderami, które wymagają zasilania 5 V. Obsługuje:

  • Enkoder analogowy położenia 1 Vpp
  • Enkoder z wyjściem prądowym
  • Enkoder cyfrowy

Maksymalna prędkość w wypadku analogowych enkoderów wynosi 1 m/s. W wypadku enkodera cyfrowego obowiązują następujące prędkości:

Rozdzielczość

Prędkość m/s

0,05 µm

0,5

0,1 µm

1

0,5 µm

5