Omiń nawigację

Optyczny układ pomiarowy

Asortyment optycznych układów pomiarowych firmy Renishaw umożliwia wykonywanie pomiarów przemieszczeń liniowych, błędów kątowych, prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej, wzdłuż dowolnej osi.

Dostępne dodatkowe zestawy układów optycznych umożliwiają wykonywanie pomiarów płaskości powierzchni oraz prostopadłości osi.

Z systemami XL-80 lub ML10 można stosować te same układy optyczne, mając pewność spójności konfiguracji oraz procedur pomiarów. Wszystkie pomiary są wykonywane metodą interferometryczną i dlatego stosuje się w nich standardową długość fali światła lasera, zgodną z międzynarodowymi normami, co pozwala użytkownikowi uzyskać pełne zaufanie do wyników.

W przypadku kalibracji osi obrotowych prosimy zapoznać się z sekcją Kalibrator osi obrotowych XR20, a w przypadku innych akcesoriów optycznych wspomagających ustawianie i pomiary, prosimy zapoznać się z sekcją przedstawiającą akcesoria układu optycznego.

Właściwości i korzyści

Wymienność

Unikatowa budowa układów optycznych do pomiarów liniowych, kątowych oraz prostoliniowości zapewnia łatwą wymianę elementów do różnych pomiarów, bez potrzeby ponownego zestrojenia lasera.

Wygoda

Przy przemieszczaniu układów optycznych nie występuje przeciąganie ani zaczepianie się kabli, co zapewnia najwyższą dokładność oraz wygodę.

Niewielka masa aluminiowych elementów układów optycznych

Układy optyczne są wykonane z zastosowaniem elementów aluminiowych, dlatego też niska masa układu optycznego zapewnia szczególną przydatność w przypadku pomiarów błędów pochylenia na ramionach poziomych maszyn współrzędnościowych oraz przy pomiarach dynamicznych.

Szybka aklimatyzacja

W niektórych systemach konkurentów stosuje się obudowy układów optycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Ich masa jest znacznie większa niż masa aluminiowych układów optycznych firmy Renishaw ,dlatego też charakteryzują się one niższym przewodnictwem cieplnym co znacznie wydłuża okres asymilacji w środowisku roboczym na hali produkcyjnej.

Zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych

Zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych

Pomiar liniowy jest jak dotąd najczęściej występującą formą pomiarów wykonywanych na maszynach.

Każdy zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych zawiera:

 • 1 interferometr liniowy
 • 2 retroreflektory ze śrubami zaciskowymi
 • 2 docelowe układy optyczne do zestrojenia

Numer katalogowy: A-8003-0440

W przypadku wykonywania pomiarów liniowych na odległościach ponad 40 m, potrzebny będzie zestaw akcesoriów do pomiarów liniowych dalekiego zasięgu.

Zestaw układu optycznego do pomiarów kątowych (standardowy)

Układ optyczny do pomiarów kątowych

Ten układ optyczny umożliwia wykonanie kątowych pomiarów nachylenia. Można mierzyć maksymalne odchyłki kątowe do ±10° z rozdzielczością 0,01 sekundy łukowej.

Każdy zestaw do pomiarów kątowych zawiera:

 • 1 retroreflektor kątowy
 • 1 interferometr kątowy
 • 2 docelowe układy optyczne do zestrojenia

Numer katalogowy: A-8003-0441

Zestaw układu optycznego do pomiarów kątowych (kalibrowany)

Układ optyczny do pomiarów kątowych

Ten układ optyczny umożliwia wykonanie kątowych pomiarów nachylenia, z mniejszą niepewnością pomiaru niż standardowy układ. Każdy retroreflektor jest dostarczany z certyfikatem kalibracji i oznaczony współczynnikiem kalibracji.

Każdy kalibrowany zestaw do pomiarów kątowych zawiera:

 • 1 retroreflektor kątowy
 • 1 interferometr kątowy
 • 2 docelowe układy optyczne do zestrojenia
 • certyfikaty kalibracji

Numer katalogowy: A-8003-2532

Dostępny także z obudowami ze stali nierdzewnej dla zwiększonej stabilności termicznej.

Połączony zestaw do pomiarów liniowych i kątowych

Układ optyczny do pomiarów liniowych i kątowych

Ten połączony zestaw układów optycznych stanowi niedrogą alternatywę dla użytkowników, którzy chcą wykonywać zarówno pomiary liniowe, jak i kątowe.

Każdy połączony zestaw zawiera:

 • 1 retroreflektor liniowy ze śrubami zaciskowymi,
 • 1 retroreflektor kątowy
 • 1 interferometr kątowy
 • 1 celownik wiązki

Numer katalogowy: A-8003-2774

Zestaw układu optycznego do pomiarów prostoliniowości: długość osi 0,1–4 m

Pomiar prostoliniowości krótkiego zasięgu

Ten układ optyczny umożliwia wykonywanie pomiarów błędu prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej na osiach liniowych o długości 4 m. Umożliwia on również pomiary równoległości osi.

Każdy zestaw krótkiego zasięgu do pomiaru prostoliniowości zawiera:

 • 1 interferometr do pomiaru prostoliniowości
 • 1 zwierciadło do pomiaru prostoliniowości
 • 1 docelowy układ optyczny

Numer katalogowy: A-8003-0443

W zależności od zastosowania może wymagać użycia uniwersalnej przesłony do pomiarów prostoliniowości lub dodatkowych akcesoriów pomiarowych.

Zestaw układu optycznego do pomiarów prostoliniowości: długość osi 1–30 m

Pomiar prostoliniowości długiego zasięgu

Ten układ optyczny umożliwia pomiar błędu prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej na osiach liniowych o długości od 1 m do 30 m, stosując system laserowy XL-80. Umożliwia on również pomiary równoległości osi.

Każdy zestaw długiego zasięgu do pomiaru prostoliniowości zawiera:
 • 1 interferometr do pomiaru prostoliniowości
 • 1 zwierciadło do pomiaru prostoliniowości
 • 1 celownik wiązki

Numer katalogowy: A-8003-0444

W zależności od zastosowania może wymagać użycia uniwersalnej przesłony do pomiarów prostoliniowości lub dodatkowych akcesoriów pomiarowych.

Układ optyczny do pomiarów prostopadłości

Układ optyczny do pomiarów prostopadłości

Ten układ określa wielkość nieprostopadłości dwu nominalnie ortogonalnych osi, poprzez porównanie prostoliniowości ich wartości nachylenia dzięki wykorzystaniu pryzmatu referencyjnego.

Uwaga:
do wykonywania pomiarów prostopadłości konieczny będzie także zestaw układu optycznego do pomiarów prostoliniowości oraz zestaw akcesoriów do pomiarów prostoliniowości.

Każdy zestaw układu optycznego do pomiarów prostopadłości zawiera:

 • 1 pryzmat referencyjny ze śrubami zaciskowymi,
 • 1 wspornik (dla nastawnego zwierciadła zwrotnego).

Numer katalogowy: A-8003-0665

Zestaw do pomiaru odchyłki płaskości

Układ optyczny do pomiarów odchyłki płaskości

Zwierciadła do pomiarów odchyłki płaskości można nie tylko obracać w poziomie, lecz także pochylać, co umożliwia regulację wiązki laserowej w poziomie oraz w pionie.

Uwaga:
Do wykonywania pomiarów odchyłki płaskości potrzebny będzie także układ optyczny do pomiarów kątowych.

Każdy zestaw do pomiarów odchyłki płaskości zawiera:

 • 2 zwierciadła do pomiarów odchyłki płaskości,
 • 1 podstawa 50 mm pomiarów odchyłki płaskości
 • 1 podstawa 100 mm pomiarów odchyłki płaskości
 • 1 podstawa 150 mm pomiarów odchyłki płaskości

Numer katalogowy: A-8003-0442

Informacje o produkcie