Omiń nawigację

Dlaczego modernizować?

Zwiększona funkcjonalność i przepustowość, zmniejszone koszty eksploatacyjne.

Usprawnij maszyny współrzędnościowe!

Zrzut ekranu przedstawiający segment kołowy w oprogramowaniu MODUS

Większość elementów konstrukcyjnych maszyny współrzędnościowej nie podlega znacznemu zużyciu i przez wiele lat nadaje się do użytkowania. Jednakże oprogramowanie, układy sterowania oraz sondy starzeją się, ze względu na ciągłe wprowadzanie nowych, szybszych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań.

Oferta modernizacji Renishaw daje możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki niej po modernizacji maszyny charakteryzują się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji.

Zwiększone możliwości pomiarowe

Właściwości

Korzyści eksploatacyjne

 • Skanowanie kształtu względem pomiarów punktowych
 • Skomplikowane profile — „skanowanie wzdłuż krzywej” względem skanowania pojedynczych wycinków profilu
 • Struktura geometryczna powierzchni — kontrola, proces CNC
 • Lepsza kontrola elementów pasowanych
 • łatwiejsza analiza danych
 • podwyższona jednorodność
 • skrócenie czasu przygotowania

Zwiększona funkcjonalność i użyteczność oprogramowania

Właściwości

Korzyści eksploatacyjne

 • programowanie wspomagane przez system CAD
 • wszechstronna, ścisła zgodność ze standardem DMIS
 • analizowanie olbrzymich ilości danych
 • raporty w postaci graficznej
 • obsługa najnowszych sond
 • szybsze programowanie
 • zabezpieczenie na przyszłość
 • praca w „trybie produkcyjnym” w celu szybszego wykonywania programu

Podwyższona szybkość transmisji danych

Właściwości

Korzyści eksploatacyjne

 • Skanowanie w 5 osiach — większe prędkości skanowania, mniej czasu poświęcanego na indeksowanie / zmianę sond, więcej czasu na pomiary
 • Układ sterowania UCC — zoptymalizowane sterowanie przemieszczeniami
 • wyeliminowanie wąskich gardeł
 • szybsza informacja zwrotna z procesu
 • Uwolnienie maszyny współrzędnościowej dla realizacji innych zadań pomiarowych

Wyższy poziom automatyzacji

Właściwości

Korzyści eksploatacyjne

 • zautomatyzowana wymiana trzpieni pomiarowych
 • Elastyczny dostęp do elementów w celu uniknięcia reorientacji przedmiotu
 • Kontrola z wykorzystaniem wielu sond na jednej maszynie współrzędnościowej
 • niższy poziom obsady stanowisk
 • redukcja kosztów eksploatacyjnych
 • Zminimalizowane ryzyko błędu ludzkiego

Wykorzystanie nowoczesnego sterowania

Właściwości

Korzyści eksploatacyjne

 • Sterownik UCC jest odpowiedni dla wszystkich konfiguracji maszyn
 • usługa naprawy poprzez wymianę (RBE) w odniesieniu do wszystkich elementów Renishaw, w tym także sterownika
 • interfejs standardu I++ DME
 • dostępna mapa błędów
 • długoterminowe zabezpieczenie
 • szybki, niedrogi serwis
 • możliwość korzystania z dowolnego oprogramowania pomiarowego, zgodnego ze standardem I++ DME
 • możliwość korzystania z dowolnego dostawcy usług kalibracji

Gwarancja długiej przydatności w przyszłości

Właściwości

Korzyści eksploatacyjne

 • Pewna przyszłość dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań
 • pełne wykorzystanie innowacji w dziedzinie sond Renishaw przez oprogramowanie CMM
 • Serwis i pomoc techniczna wprost od producenta
 • Elastyczne rozwiązania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa
 • pełne wsparcie firmy Renishaw
 • długoterminowe zabezpieczenie

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

 • Publikacja: Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

  Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.

Dostępne w firmie Renishaw i w certyfikowanych firmach modernizacyjnych

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie