Omiń nawigację

MH20i

Ręcznie indeksowana głowica, która łączy gniazdo kinematyczne modułów sondy TP20 z możliwością obrotu dwóch osi. Umożliwia to łatwą wymianę trzpieni pomiarowych oraz powtarzalną reorientację sondy.

Ręczna głowica MH20i

Oś A obraca się w zakresie ±180° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±90° w płaszczyźnie Z. Dźwignia blokuje głowicę w jednym ze 168 powtarzalnych położeń, ustawionych w odstępach co 15°.

Na głowicy można zamontować dowolny moduł TP20, który można wymieniać bez potrzeby ponownej kalibracji, pod warunkiem, że kalibracja została przeprowadzona dla każdego położenia kątowego.

Długość

61 mm

Średnica

48 mm

Masa

210 g

Zamocowanie sondy

gniazdo kinematyczne TP20

Zamocowanie głowicy

gama chwytów MS

Odpowiedni interfejs

PI 200-3

Liczba gniazd sondy

1

Wskazanie statusu sondy

1 dioda LED

Połączenie kablowe

5-stykowe gniazdo DIN 180º

Indeksowanie w osi A

0° do 90° w powtarzalnych odstępach co 15°

Indeksowanie w osi B

180° w powtarzalnych odstępach co 15°

Powtarzalność położenia

1,5 µm (TP20 z zainstalowanym trzpieniem pomiarowym 10 mm)

2,5 µm (moduł przedłużony EM2 i trzpień pomiarowy 10 mm)

Maksymalna długość adaptera

moduł przedłużacza EM2 — 75 mm

Tchnienie nowego życia do Twojego procesu kontroli

Zmodernizuj swój obecnie użytkowany system pomiarowy i zobacz, jak Twoje koszty zmniejszą się w ciągu nocy.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie