Omiń nawigację

Oprogramowanie pomiarowe MODUS™

Oprogramowanie pomiarowe MODUS pozwala na uproszczenie skomplikowanych pomiarów.

Oprogramowanie MODUS to wielofunkcyjna platforma do tworzenia i uruchamiania programów pomiarowych. Zawiera pełną obsługę rewolucyjnej 5-osiowej technologii pomiarowej REVO.

 • Funkcja oprogramowania MODUS raportowania dużego modelu w czasie rzeczywistym Pełna obsługa pomiarowych układów sterujących zgodnych ze standardem I++ DME, w tym także uniwersalnych sterowników maszyn współrzędnościowych serii UCC firmy Renishaw
 • Pełna zgodność z głowicą REVO
 • programowanie offline wspomagane przez system CAD, pełna obsługa neutralnych formatów IGES, STEP, Parasolid® oraz VDA-FS
 • Wysokiej jakości integracja z systemami CAD/CAM CATIA® (v5 i v4), Siemens® NX™ (poprzednio Unigraphics®), Pro/E® oraz Solidworks®
 • Pełna symulacja, w tym również dla przemieszczeń w 5 osiach.
 • pełna obsługa rodzimego DMIS
 • certyfikowane algorytmy matematyczne
 • rozbudowane funkcje raportowania w trybie tekstowym i graficznym
 • elastyczne funkcje wyprowadzania wyników, w tym również w certyfikowanym formacie Q-DAS

Oprogramowanie pomiarowe o rozbudowanych możliwościach

Zrzut ekranu z oprogramowania MODUS przedstawiający pomiar wirnika

Oprogramowanie MODUS firmy Renishaw jest rozbudowaną platformą dla pomiarów 5-osiowych. Konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie programów rodzimego DMIS w trybie offline. Możliwe jest również pobranie informacji o elementach, powiązanych z nimi wymiarach oraz tolerancjach bezpośrednio z modelu CAD. Oprogramowanie zapewnia również pełną symulację w trybie offline. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarowe dla elementów konstrukcji oraz układów bazowych.

Programy można tworzyć w trybie offline wprost z modelu CAD z możliwością ekranowej weryfikacji toru ruchu sondy. Można również zdefiniować środowisko maszyny współrzędnościowej, mocowanie części oraz lokalizację przedmiotu na maszynie. W ten sposób można uzyskać pełną symulację programów pomiarowych w technologii 5-osiowej. Zapewnia to minimalizację czasu przestoju maszyny współrzędnościowej, ponieważ programy są odbierane gotowe do uruchomienia. Na maszynie konieczne są jedynie drobne korekty napisanego wcześniej programu.

Zgodność z normami

Zrzut ekranu funkcji raportowania w czasie rzeczywistym oprogramowania MODUS

Oprogramowanie MODUS, utworzone na fundamencie takich standardów jak DMIS, I++ DME, DML oraz Microsoft® SQL Server, oferuje zgodność z istniejącymi programami i raportami. Uniwersalne opcje raportowania obejmują tryb tekstowy i graficzny, a wyniki można eksportować do plików w wielu różnych formatach, w tym w certyfikowanym formacie Q-DAS, co umożliwia wykonywanie wszechstronnych analiz SPC.

MODUS jest wyposażony w bogate funkcje raportowania, w tym również tradycyjne raporty tekstowe z maszyny współrzędnościowej z możliwością wszechstronnego formatowania, definiowanego przez użytkownika. Raportowanie w trybie graficznym umożliwia wyświetlanie wyników w odniesieniu do modelu CAD, w tym prezentowanie informacji statystycznych lub odchyłek kształtów 3D dla wielu elementów.

zabezpieczenie na przyszłość

Oprogramowanie pomiarowe MODUS jest inwestycją z zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantującą dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie metrologii i układów sterowania z firmy Renishaw.

Będzie to obejmować opracowywane w przyszłości sondy dla 5-osiowego systemu pomiarowego REVO, w tym sondę do pomiaru chropowatości powierzchni.

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

 • Publikacja: Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

  Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.

.

Informacje o produktach do kontroli na maszynie współrzędnościowej