Omiń nawigację

Oprogramowanie pomiarowe MODUS™

MODUS jest wydajnym pakietem pomiarowym przeznaczonym dla systemu Equator, umożliwiającym programowanie wspomagane przez system CAD.

MODUS — informacje

MODUS odbiera polecenia z modułu Organiser, aby uruchamiać skrypty DMIS, które następnie konwertuje do standardowych poleceń I++ i przesyła do UCCserver Equator. Oprogramowanie MODUS oferuje bogatą gamę funkcji pomiarowych 3D, dostępnych poprzez intuicyjny interfejs użytkownika, który zapewnia w pełni graficzne zobrazowanie procedur pomiarowych. Można szybko i łatwo definiować najpopularniejsze zadania pomiarowe, zapewniając stosowanie zasad dobrej praktyki.

Sprawdzian w wersji dla programistów zawiera program MODUS™ umożliwiający inżynierom szybkie tworzenie cykli kontrolnych dla części o geometrii regularnej a także części o powierzchniach swobodnych.

Program MODUS umożliwia w systemie Equator kontrolę elementów poprzez skanowanie i pomiar pojedynczych punktów z wykorzystaniem sondy SP25 będącej standardem branżowym. Podczas skanowania można zebrać tysiące punktów pomiarowych definiujących dany element, co pozwala na analizę rzeczywistych błędów kształtu.

Główne cechy

  • MODUS — ekran przyrządu rsp3 Pełna obsługa sterowników zgodnych ze standardem I++ DME, w tym także sterownika Equator
  • Pełna zgodność z metodą porównywania charakterystyk geometrycznych systemu Equator
  • Programowanie offline wspomagane przez system CAD, pełna obsługa standardowych formatów IGES, STEP, Parasolid® oraz VDA-FS — przygotowane programy są generowane i gotowe do uruchomienia po krótkim sprawdzeniu lub nawet bez sprawdzania
  • Wysokiej jakości integracja z systemami CAD/CAM CATIA® (v5 i v4), Siemens® NX™ (poprzednio Unigraphics®), Pro/E® oraz Solidworks®
  • pełna obsługa rodzimego DMIS
  • certyfikowane algorytmy matematyczne
  • rozbudowane funkcje raportowania w trybie tekstowym i graficznym
  • elastyczne funkcje wyprowadzania wyników, w tym również w certyfikowanym formacie Q-DAS

Zgodność z normami

Oprogramowanie MODUS, stworzone na fundamencie takich standardów branżowych, jak DMIS, I++ DME, DML oraz Microsoft® SQL Server, oferuje maksymalną zgodność z istniejącymi programami i raportami. Uniwersalne opcje raportowania obejmują tryb tekstowy i graficzny, a wyniki można eksportować do plików w wielu różnych formatach, w tym w certyfikowanym formacie Q-DAS, co umożliwia wykonywanie wszechstronnych analiz SPC.

MODUS jest wyposażony w bogate funkcje raportowania wyników z maszyny współrzędnościowej, w tym również tradycyjne raporty tekstowe z możliwością wszechstronnego formatowania, definiowanego przez użytkownika. Raportowanie w trybie graficznym umożliwia wyświetlanie wyników w odniesieniu do modelu CAD, w tym prezentowanie informacji statystycznych lub odchyłek kształtów 3D dla wielu elementów.