Omiń nawigację

TP7M

Tensometryczna sonda stykowa o średnicy 25 mm (1 cal) z mocowaniem typu „autojoint”, przystosowana do bardzo dokładnych pomiarów detali.

TP7 z PI 7-3

Sonda TP7M jest sondą elektroniczną wykorzystującą technologię tensometryczną, która zapewnia wyższą dokładność pomiaru oraz eliminuje błędy graniastości i osiągnięcia stanu gotowości.Oferuje również znacznie dłuższy okres żywotności niż kinematyczne sondy elektrostykowe.

Dzięki złączu typu „autojoint” sonda TP7M jest zgodna z głowicami PH10M PLUS/PH10MQ PLUS, stałą głowicą PH6M oraz serią adapterów (PEM).

Podsumowanie danych technicznych

TP7M

Główne zastosowanie

systemy FMS i systemy zautomatyzowane, uniwersalne maszyny współrzędnościowe z bezpośrednim sterowaniem komputerowym oraz ręczne maszyny współrzędnościowe

Kierunki pomiaru

6 osi: ±X, ±Y, ±Z

Dokładność 3D (test według ISO 10360 Pt 2)

Nd.

Powtarzalność jednokierunkowa (2σ µm)

Poziom wyzwalania 1: ±0,25 µm

Poziom wyzwalania 2: ±0,25 µm

Odchyłka pomiaru kształtu XY (2D)

Poziom wyzwalania 1: ±0,25 µm

Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm

Odchyłka pomiaru kształtu XYZ (3D)

Poziom wyzwalania 1: ±0,50 µm

Poziom wyzwalania 2: ±1 µm

Siła wyzwalania (na końcówce trzpienia pomiarowego)

Płaszczyzna XY: 0,02 N

Oś Z: 0,15 N

Siła wychylenia końcówki trzpienia

Płaszczyzna XY: 0,78 N

Oś Z: 11,75 N

Masa

85 g (3 uncje)

Maksymalne przedłużenie (na głowicy serii PH10 PLUS)

200 mm

Maksymalna zalecana długość trzpienia pomiarowego (gama trzpieni z gwintem M4)

Stal 150 mm — GF 180 mm

Metoda mocowania

wieloprzewodowe zamocowanie typu „autojoint”

Odpowiedni interfejs

PI 7-3

Automatyczna zmiana sondy

Magazynek automatycznej wymiany

Asortyment trzpieni pomiarowych

M4

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.