Omiń nawigację

Zastosowania systemów Ramana

Nasze systemy spektroskopii ramanowskiej umożliwiają przeprowadzanie zarówno ilościowej, jak i jakościowej analizy molekularnej. Mają one szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach.

Nasze spektrometry o wysokiej czułości ułatwiają analizę chemiczną ciał stałych, cieczy i gazów. Są one nieocenionym narzędziem do identyfikacji i weryfikacji materiałów.

Zapoznaj się z wieloma obszarami zastosowań wymienionymi poniżej lub skontaktuj się z nami w sprawie innych, specyficznych wymagań.

Ramanowski mikroskop inVia InSpect

Nasze systemy Ramana

Nasze systemy Ramana są używane w różnych obszarach zastosowań na całym świecie. Dowiedz się, który przyrząd spełnia Twoje wymagania.

Poznaj asortyment

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. zastosowań, aby dowiedzieć się więcej o obszarach zastosowań Ramana lub omówić konkretny projekt.

Skontaktuj się z nami