Hoppa över navigering

E-post säkerhetsstandarder

Renishaw tillämpar olika strategier för att förhindra att skadlig e-post kommer in i vårt nätverk. Dessa åtgärder finns på plats för att skydda vår information, men även våra kunder och leverantörer.

Detta uppnås delvis genom att vi implementerar skydd mot IP-adressförfalskning på domänen som rekommenderar av Storbritanniens National Cyber Security Centre (center för cybersäkerhet) och Microsoft.

Dessa åtgärder inkluderar:
SPF – Sender Policy Framework.
DKIM – Domain Keys Identified Mail.
DMARC – Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance.

Genom att följa dessa standarder, skyddar Renishaw sitt rykte avseende e-post.

Alla externa aktörer som kommunicerar med Renishaw med hjälp av e-post ska vara medvetna om att dessa skydd mot IP-adressförfalskning tillämpas på deras egen e-post, meddelanden kan fördröjas innan de når sina mottagare, eller så hindras de från att komma fram. Tjänster som används av externa aktörer omfattas av samma granskning och måste följa samma standarder.