Hoppa över navigering

Ballbar-testning förklarad

Tester med ballbar för verktygsmaskiners tillförlitlighet har blivit allt mer populära tack vare att testerna är enkla, att de kan utföras snabbt, och den stora mängden kvantitativa data som genereras.

Hur fungerar ballbar-testet?

I teorin kan en CNC-maskin programmeras så att den arbetar längs en cirkelformig bana. Om dess positioneringsegenskaper vore perfekta så skulle den cirkel som den producerar stämma exakt överens med den programmerade cirkelformade banan. I praktiken kan dock olika faktorer orsaka avvikelser både på testcirkelns radie och form jämfört med den programmerade cirkeln. Sådana faktorer inkluderar maskinens geometri, avvikelser i styrsystemet samt maskinens slitage över tid.

Var noga med att mäta och jämföra den faktiska cirkelformade banan mot den programmerade för att fastställa maskinens noggranhet. Detta är grunden för tester med teleskopiska ballbarsystem och hur QC20 ballbar fungerar.

Tre enkla steg med QC20 ballbartester

Inställning

Det är lätt att ansluta QC20 ballbar tack vare att den går att ansluta via Bluetooth. Inställningen går snabbt och enkelt med Ballbar 20-programmet som vägleder användaren steg för steg. Detaljprogramgeneratorn hjälper dig att ställa in motsvarande program på verktygsmaskinen.

Den kraftfulla filadministrationsfunktionen kan söka efter och komma åt befintliga testmallar.

Centrumleden sitter på maskinbordet och använder den inställningskula som levereras med QC20 ballbar. Spindeln flyttas till en referenspunkt; och testets nollkoordinater ställs in.

Spindeln flyttas till testets startposition och QC20 ballbar monteras mellan två kinematiska magnetiska kopplingar. Ett enkelt G02- och G03-kommandoprogram är allt som behövs för att starta testet.

Datainsamling

Det klassiska testet går ut på att verktygsmaskinen utför två på varandra följande cirklar – den ena medurs och den andra moturs. I praktiken läggs en extra båge till före och efter testcirkeln för att kompensera för maskinens acceleration och efterföljande inbromsning.

Genom användning av förlängningsstavar kan testradien väljas så att den reflekterar maskinens storlek och känsligheten för särskilda problem (cirklar med större radie är t.ex. bättre för att markera geometrifel i maskinerna, och cirklar med mindre radie är känsligare för servofel eller fördröjningar).

Registrering av data i realtid hjälper till att detektera fel eller problem allt eftersom testet fortskrider. Du kan stoppa testet för att undvika att slösa tid som är viktig för dig om du utför ett stort radietest med en långsam matningshastighet

Innan QC20 ballbar lanserades innebar test av plan som ligger vinkelrätt mot det standardmässiga X-Y-testplanet att särskilda testfästen behövde användas och att centrumfästet fick flyttas. Nu kan du utföra tester som täcker in tre rätvinkliga plan utan att flytta centrumleden.

Hemligheten bakom detta är QC20 ballbar-systemets förmåga att utföra en begränsad båge (220°) i två plan. Detta ger en modifierad testanalys för den aktuella bågen, men ger fortfarande ett totalvärde på cirkelformen för det aktuella testet.

När alla tre tester utförs runt en enda punkt medger det användning av volymetrisk diagnosrapport i Ballbar 20-programvaran. På så sätt får du mer och snabbare information än med föregående system.

Dataanalys och diagnos

Det finns ett urval med rapportformat enligt internationella standarder (e.g. ISO, ASME). Renishaws omfattande diagnostik (med volymetriska analyser) inkluderar ett antal olika skärmvyer och länkar till hjälphandboken.

Dessa rapporter ger ett värde på en enda total indikator på maskinens positioneringsprestanda, t.ex. cirkelformig avvikelse.

Dessa rapporter kan anpassas och erbjuder en omfattande diagnostik för maskinfel, allt från ett enkelt test.

Ballbar 20 volumetriskt test

QC20 ballbar för verifiering av verktygsmaskiner rekommenderas uttryckligen inom industrin och är ledande inom diagnostik för verktygsmaskiner.

Mer information

Ladda ner Ballbar 20

Förbättrad programvara för att ge större flexibilitet för tester och rapportering.

Ballbar 20-programvara

Kan jag använda QC20 ballbar för att uppfylla standarden ISO 10791-6?

Ja, när du använder QC20 ballbar kan du utföra de flesta tester för att uppfylla standarden ISO 10791-6.

Under fleraxliga rörelser försöker en verktygsmaskin att bibehålla en fast separation mellan verktygsspetsen och arbetsstycket. En ballbar kan mäta kontureringsprestanda genom att mäta alla avvikelser mellan verktygsspetsen och arbetsstycket, medan den följer fleraxliga verktygsbanor.

Standarden ISO 10791-6 kräver rapportering av den högsta till lägsta avvikelsen. Detta går lätt att uppnå genom att samla in data med Ballbar Trace-programvaran.

Ytterligare resurser

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.