Hoppa över navigering

CARTO tilläggsmoduler

CARTO tilläggsmoduler

Licensierade alternativ kan köpas via vår webshop

 • Läge med roterande "off-axis"-mätning
 • Tippning och volymetrisk kompensation för ett stort antal maskinstyrenheter

Köp online

Läge med roterande "off-axis"-mätning

Läge med roterande ”off-axis”-mätning i CARTO, erbjuder en enda källa för att testa ”off-axis”-mätning med hjälp av XR20-kalibrator för roterande axlar och XL-80 lasersystem.

Läge med roterande "off-axis"-mätning låter användaren att:

 • automatiskt beräkna kompenseringsavståndet mellan rotationscentrum på XR20-kalibrator för roterande axlar och den roterande axelns rotationscentrum
 • skapa ett testdetaljprogram (som synkroniserar rotationsaxelns och linjäraxelns rörelser för att bibehålla laserstrålens uppriktning)
 • ta bort alla bidragande linjäraxelvinkelfel från den observerade rotationsaxelns resultat, vilket ger ”rena” resultat för rotationsaxeln
Levereras som ett aktiverings-ID kompatibel med Windows 10 64-bit (version 1803 eller högre).
”Off axis”-mätning med XR20 kalibratorn för roterande axlar

Compensate

Semi-automatisk felkorrigering på lokala verktygsmaskinspråk

Compensate låter dig minimera kassationerna och spara kostnader genom:

 • enkel geometrisk felkorrigering,
 • förbättrade positioneringsprestanda,
 • reducerade tider med stillestånd för att redigera kompenseringstabeller.
Kompensera vinkelfelkorrigering


Kompensera volymetrisk felkorrigering

Vinkelkompensation

Tillhandahåller enkel uppdatering av linjära och rakhets-kompenseringstabeller för styrenheter med alternativ som stöds.

Kompatibel maskinvara

 • XL-80-laserinterferometer
 • Fleraxlig kalibrator XM-60 eller XM-600

Maskinstyrenheter som stöds

 • Siemens 840D Solution Line
 • Heidenhain TNC 640
 • Heidenhain iTNC 530
 • Fanuc 30i-serien

Levereras som ett aktiverings-ID kompatibel med Windows 10 64-bit (version 1803 eller högre).

Volymetrisk kompensering

Tillhandahåller enkla uppdateringar för kompenseringstabeller för linjär, vinkel, rakhet, lutning samt rätvinklighet (21 frihetsgrader).

Kompatibel maskinvara

 • Fleraxlig kalibrator XM-60 eller XM-600 (linjäraxelfel)
 • QC20 ballbar eller XK10 uppriktningslaser (rätvinklighetsfel mellan axlarna)

Maskinstyrenheter som stöds

 • Siemens 840D Solution Line (kräver Siemens VCS alternativ A3, A5 eller A5 plus)
 • Mitsubishi M800-serien

Levereras som ett aktiverings-ID kompatibel med Windows 10 64-bit (version 1803 eller högre).