Hoppa över navigering

Varför CARTO?

CARTO är snabb och enkel att använda. Kom igång direkt.

Ladda ner CARTO

Se på våra instruktionsvideor

Enkel och intuitiv

CARTO-användargränssnittet erbjuder ett enkelt processflöde som låter användarna komma igång och starta direkt utan några krav på utbildning.

Inbyggda funktioner som t.ex. ”automatisk detektion av feltecken” och ”första målet förinställt” säkerställer att insamlade data är korrekta första gången. Denna strategi tillåter större produktivitet när du använder Renishaws kalibreringsprodukter.

Kontinuerlig utveckling

Renishaw utvecklar kontinuerligt CARTO programvarupaketet utifrån dina önskemål och behov.

Återkommande uppdateringar optimerar din kalibreringshårdvara med nya funktioner, som skapar möjligheter till fler användningsområden. Uppdateringarna erbjuder även en förbättrad användarupplevelse och buggfixar vid behov.

Databasdrivna applikationer

CARTO:s databas är det centrala navet bakom Capture, Explore och Compensate, som ger direktåtkomst till data i alla applikationer.

CARTO Capture-ikon

Positioneringsprestanda, insamlad

CARTO Explore-ikon

Data, analyserade

CARTO Compensate-ikon

Fel, korrigerade

Mer data

CARTO samlar in mer data än någonsin. Capture registererar inte bara positionsfel vid alla målpositioner, utan sparar även omgivningsförhållanden från den monterade miljökompensatorn C-80 och tidsstämplar för data, vilket medger mer djupgående feldiagnos med hjälp av referensverktyg.

Enkel datahantering

CARTO programvarupaketet innehåller massor av verktyg, vilket gör det möjligt att organisera, söka, säkerhetskopiera och dela data.

Taggning tillåter effektiv organisering av testmetoder och resultat i databasen.

Databehandling

Explore innehåller ett stort antal verktyg för databehandling så att du kan analysera data precis som du vill.

 • Ta fram medelvärden för flera datakörningar, ta bort lutning, klippdata och tillämpa nollkompensering på alla mätlägen.
 • Visa fel mot linjär position eller tid.
 • Konfigurera diagramskalor och lägg till toleransområden.
 • Exportera data till kommaseparerade värdefiler (CSV) för användning utanför CARTO.
Explore - datahantering

Jämför vad som helt

Datajämförelseverktyget erbjuder kraftfull diagnostik. Jämför historiska resultat från CARTO, LaserXL och Laser10 testdata och se hur detta påverkar multipla grader med frihetsfel:

 • vinkelfel på linjär positionering
 • vinkelfel på rakhetsavvikelse
 • roll on rakhetsavvikelse
 • temperatur som påverkar positioneringsfel

Felkorrigering

Compensate tillåter uppmätta positioner att konverteras till felkorrigeringsfiler som erbjuder förbättrad positionering på dina rörelsesystem.

Felkompensering kan presenteras i följande format:

 • Renishaws linjära felkompenseringsfilformat (LEC.REN och LEC2.REN)
 • lokala verktygsmaskinspråk (för kompatibla maskinstyrenheter)
 • manuell kopiera och klistra in för att uppfylla dina specifika krav

Felkorrigering finns tillgänglig för lutning (enkel frihetsgrad) och volymetrisk (21 frihetsgrader).

Kompensera vinkelfelkorrigering
Kompensera volymetrisk felkorrigering

Rapporter

Kombinerad rapportfunktion ger användaren flexibilitet att kompilera anpassade PDF-rapporter för att uppfylla specifika önskemål. Lägg till ditt företags logotyp, visa textinformation som du vill mot element enligt internationella standarder för att uppfylla dina önskemål, eller kopiera och klistra bara in för att skapa dina unika rapporter.

Omkoppling på ett enkelt sätt

Filimportfunktionen tillåter användare av LaserXL- och RotaryXL-programvarupaketen, att snabbt och enkelt migrera till CARTO-programvarupaketet.

Renishaw kalibreringsdatafiler kan importeras, vilket gör det möjligt att använda befintliga testmetoder, detaljprogram och historiska data i CARTO-databasen.

Mer information