Hoppa över navigering

Certifiering för kalibreringsprodukter

Kalibreringsintg (fabrik)

Varje Renishaw-intyg är unikt och identifieras med ett intygsnummer. Det innehåller information om de specifika testresultaten för varje enhet i tabellform och grafiskt format (med separat information för före och efter justering och reparation, om nödvändigt), och mätningens osäkerhet. Du kan därmed enkelt se om enheten uppfyller de publicerade specifikationerna eller dina egna krav eller inte.

Intyget innehåller också:

  • En beskrivning av kalibreringsprocessen
  • Spårbarhetsdata (kalibreringsdetaljer som använts och kalibreringsinformation)

Testdatumet och intygets utskriftsdatum noteras separat och resultaten är underskrivna av en Renishaw-auktoriserad person, i enlighet med kraven i ISO 17025.

Notera att separata laser- och sensorintyg (och digital kommunikation mellan enheter) möjliggör att du byter ut komponenter och upprätthåller spårbarheten för hela systemet; detta är inte möjligt om du har en enda ”system”-kalibrering.

Överensstämmelsecertifikat

Överensstämmelsecertifikatet för XM-60 och XK10 är unikt för varje system och identifieras av serienumren för komponenterna i systemet. Det innehåller detaljerna om den publicerade specifikation som systemet har testats mot, och certifierats för att uppfylla. Intyget innehåller:

  • datumet då systemet testades
  • prestandaspecifikationen som systemet uppnår
  • mätningens osäkerhet

Testdatumet och överensstämmelsecertifikatets utskriftsdatum noteras separat och resultaten är underskrivna av en Renishaw-auktoriserad person.

Omkalibreringsintyg

Fabrikskalibrering är endast nödvändig för att aktivera den ursprungliga karaktäriseringen av sensorer i XC-80-miljökompensatorer. En förenklad omkalibreringsprocess har börjat användas av våra servicecentra* efter att omfattande datajämförelse har visat att de två processerna ger jämförbara resultat. Som ett resultat av detta är också innehållet i och layouten för intygen för kompenseraren (och separata sensorer, om de har testats) annorlunda jämfört med de ursprungligen (från fabriken) levererade enheterna.

* Storbritannien, Tyskland, USA och Kina (PRC).