Hoppa över navigering

Kapslade optiska pulsgivare

Hitta din lösning för en kapslad optisk pulsgivare

FORTiS-S™ standardstorlek kapslade linjära pulsgivare

Med Renishaws beprövade absoluta pulsgivarteknologi i en exceptionellt robust kapslad design möjliggör FORTiS-pulsgivare mätning med hög prestanda i de tuffaste miljöerna, vilket ger avsevärda fördelar jämfört med konventionella system.

  • Kontaktfri design – inget mekaniskt slitage och längre livslängd
  • Minskad hysteres – jämnare feedback och bättre dynamisk prestanda
  • Genombrott i läshuvudsdesign – överlägsen vibrationstålighet
  • Unik inkapsling – större tålighet mot förorening från vätskor och solitt skräp
  • Patenterade LED-lampor för inställning – inbyggd LED-indikator för signalstyrka för enkel och snabb installation och inställning
FORTiS-S kapslad pulsgivare

FORTiS-N™ kapslade linjära pulsgivare med smal storlek

Med identisk pulsgivarteknologi och samma fördelar som FORTiS-S-modellerna har linjära FORTiS-N-pulsgivare utvecklats med ett mer kompakt läshuvud i ett smalare hölje, vilket gör dem perfekt lämpade för användning i mer begränsade utrymmen.

  • Kontaktfri design – inget mekaniskt slitage och längre livslängd
  • Fininställd massdämparteknologi ger klassledande vibrationstålighet
  • Lämplig för mindre och lättare maskiner
  • Kan fästas direkt på en bearbetad yta eller en tillvalsbar monteringsskena
  • Patenterad LED-lampa för inställning för snabb och intuitiv installation som blir rätt första gången
FORTiS-N kapslad pulsgivare

Kontakta oss för en diskussion om dina krav

Vad är en kapslad optisk pulsgivare från Renishaw?

I en kapslad optisk pulsgivare finns pulsgivarens elektronik och optik i en inkapslad enhet som är fäst vid läshuvudets hölje. Både den inkapslade optiska enheten och pulsgivarens skala är skyddade i ett inkapslat hölje. Denna design ger hög tålighet mot inträngning av vätskor och solitt skräp.

Den kapslade linjära pulsgivaren har ett utrymme med längsgående tätningar och inkapslade ändhylsor. Läshuvudets hölje är fäst vid en inkapslad optisk enhet med ett blad, som rör sig genom tätningarna längs pulsgivarens längd.

FORTiS pulsgivare optiskt schema

Vid linjär axelrörelse flyttas läshuvudet och optiken längs pulsgivarens absoluta skala (som är fäst på insidan av utrymmet), utan mekanisk kontakt.

Pulsgivarens skala har en absolut skalkod med kontrasterande linjer med full längd, som avbildas via en lins på detektorn inne i läshuvudet. Linjära positionsmätningar som matas ut i digital form är kompatibla med flera seriella kommunikationsprotokoll av industristandard.

Lösa problem med mekaniska vibrationer

Maskinvibrationer kan påverka konventionella kapslade pulsgivare på två sätt. De orsakar positionsmätfel när vibrationsfrekvensen ligger nära pulsgivarens resonansfrekvens medan kraftiga vibrationer kan orsaka att pulsgivaren utlöser ett larm och nödstopp på maskinen.

Renishaw konstruerade FORTIS-pulsgivarserien med flera unika funktioner som gör den mer motståndskraftig mot vibrationer som t.ex. svängningsdämparteknik. Denna innovativa pulsgivarkonstruktion erbjuder en märkbart förbättrad positionsstabilitet, särskilt vid pulgivarens resonansfrekvens, och förbättrad förmåga att motstå extrema förhållanden med höga vibrationsnivåer.

För mer information se vår teknisk rapport som ingående behandlar FORTiS-pulsgivarnas vibrationsmotstånd.

Vibration på FORTiS™ kapslade pulsgivare

Enkel installation som blir rätt första gången

Installation av FORTiS™ kapslade pulsgivare

FORTiS™ linjära pulsgivare är konstruerade för att installeras av montörer utan något behov av kvalificerade tekniker eller specialutrustning. Den inbyggda LED-inställningslampan ger en snabb visuell bekräftelse för pulsgivarens installation. Den visar om ytterligare justeringar krävs och visar blått när pulsgivarens installation optimerats.

För ytterligare hjälp med installationen, kan tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 samla in och registrera omfattande pulsgivardata i realtid, t.ex. signalstyrka eller axelposition. ADTa-100 matar ström till pulsgivaren och kan anslutas till en Windows®-surfplatta eller en dator via en USB-kabel.

FORTiS-pulsgivare kan riktas in och installeras snabbt och enkelt med hjälp av ultrasnabb installationsteknik.

Förbättra luftförbrukningen med 91 % på maskiner.

Maskinanvändare som anammar en smart strategi med luftrening med FORTiS absoluta pulsgivare kan märkbart reducera sina respektive koldioxidutsläpp och sänka sina elkostnader. Tack vare de unika DuraSeal™-läpptätningarna, låter FORTiS-pulsgivare många användare nu arbeta med en strategi med luftrening vid lågt luftflöde. Detta erbjuder alla fördelar med tillförlitligheten hos en luftrening men reducerar tryckluftsförbrukningen med upp till 91 % jämfört med andra kapslade linjära pulsgivare.

Läs vårt applikationsmeddelande för mer informaiton om hur du kan minska ditt koldioxidavtryck i normala arbetsmiljöer och utan begränsande villkor.

Vertikala fleroperationsmaskiner