Hoppa över navigering

Gestalta morgondagen tillsammans

Vår målsättning är att göra det möjligt att skapa produkter, material och metoder som definierar vår värld under kommande årtionden och påverkar miljarder människors liv.

Renishaw är en global leverantör av tillverkningsteknik, analytiska instrument och medinsk utrustning.

Genom att sträva efter vårt mål, kan vi fortsätta att vara världsledande inom precisionsteknik och leverera vår vision om innovation och dynamisk förmåga inom tillvekrning, vetenskap och hälsovård genom enastående nivåer av precision, produktivitet och användbarhet.

Vi samarbetar nära med våra kunder för att lösa komplexa tekniska och vetenskapliga utmaningar och förbättra produkter och processer. Vår unika kombination av banbrytande forskning och produktinnovation hjälper till att flytta fram gränserna för det möjliga, optimera produktprestanda och påverka miljarder människors liv.

Vi har två verksamhetssegment: Tillverkningsteknik samt analytiska instrument och medicinsk utrustning.

Våra värden

Vår målsättning, vision och strategi stöds av våra värden. Våra värden vägleder oss när vi agerar och fattar beslut, både som företag och enskilda medarbetare. Vi uppmuntrar våra medarbetare att agera i enlighet med våra värden med innovation, inspiration, integritet och engagemang gentemot:

 • Values icon - innovation

  We encourage our people to be innovative and challenge convention.

 • Values icon - integrity

  We will act with integrity at all times.

 • Values icon - inspiration

  We should aim to inspire each other, our customers and the people we work with outside of the business.

 • Values icon - involvement

  We encourage everyone to be fully involved and to support each other in contributing to the success of our business and the communities we operate in.