Hoppa över navigering

LiveTrack™

Den ultimata provyta/gränssnittsspårningsteknologin

Med fokusspårningsteknologin LiveTrack™ upprätthålls optimalt fokus automatiskt i realtid under datainsamling och visning av vitljusvideo.

Ojämna, krökta eller grova ytor

Erhåll snabbt noggranna och reproducerbara spektra från prover med stora topografiska variationer.

  • Tigers Eye rock Tigers Eye rock [gen]

Spåra fokus i vitljusläge

Undersök ditt prov visuellt för att hitta intressanta områden utan behov av besvärlig manuell fokusering, eller tidskrävande förskanning eller provpreparation.

En teknologi för alla prov

Använd LiveTrack med alla Renishaws Raman-bildgenereringstekniker. Bibehåll fokus på under en mikrometer även på prov som har höjdvariationer på många millimeter. Analysera prov som tidigare var olämpliga att studera, eller som hade krävt omfattande provpreparering. Generera Raman-bilder och överlägg dessa på 3D-vyer av provtopografin. Manipulera dessa bilder i 3D - du väljer vyn!

Enkel att använda. Slå bara på den!

LiveTrack ger kontinuerlig feedback till provplanet, som justeras och följer provets höjd. Ingen tidskrävande inställning behövs – fokusera bara provet och slå på LiveTrack.

Ladda ner mer information

Se på en film

Bild galleri

  • LiveTrack silicon wafer
  • LiveTrack screwdriver bit
  • Tigers Eye rock
  • Fresnel lens

Läs mer

Alternativ till LiveTrack

LiveTrack är tillgängligt med inVia Qontor och Farmaceutisk analyserare RA802.

Alternativa teknologier finns tillgängliga på andra inVia Raman-system

Många delar av Renishaws innovativa teknologi skyddas av patent.