Hoppa över navigering

Pulsgivarserien RESOLUTE™

RESOLUTE™ absoluta pulsgivare, är ett positionsmätsystem med hög hastighet och hög upplösning. Positionen hämtas direkt vid start utan att några rörelser krävs, vilket erbjuder jämn hastighetsreglering och tillförlitlig lägesstabilitet.

Genom att kombinera avancerad optik med innovativa algoritmer för att fastställa positionen mäter RESOLUTE-pulsgivaren absolut position med hög upplösning ned till 1 nm och höga hastigheter upp till 100 m/s. Detta ger exceptionella mätprestanda som lågt SDE (Sub-Divisional Error) på ±40 nm ultralågt brus (jitter) på mindre än 10 nm RMS, som passar för de flesta krävande utmaningar med rörelsestyrning.

RESOLUTE-pulsgivare finns tillgängliga med linjära och roterande skalor med en mängd seriella gränssnitt. Applikationsspecifika varianter inklusive RESOLUTE UHV (ultrahögt vakuum), RESOLUTE ETR (utökat temperaturområde) och RESOLUTE FS (funktionell säkerhet) är kompatibla med tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 and ADT View software, som samlar in heltäckande pulsgivardata i realtid, vilket medger optimering och felsökning på fältet.

Webbsida (vattenmärke): RESOLUTE-läshuvud

Äkta absolutpositionsmätning

Absolut piktogram

RESOLUTE-pulsgivarserien erbjuder absolut positionsmätning från enkelspåriga linjära och roterande skalor. Positionen hämtas direkt vid start utan att några rörelser krävs.


Hög hastighet och hög upplösning

Hastighetspiktogram

RESOLUTE-pulsgivare kombinerar avancerad optik med innovativa algoritmer för att mäta absoluta positioner med hög upplösning ned till 1 nm och höga hastigheter upp till 100 m/s (36 000 varv/min).


Enastående mätprestanda.

SDE (Sub-Divisional Error) piktogram

RESOLUTE-pulsgivarsystem erbjuder absolut positionsmätning lågt Sub-Divisional Error på ±40 nm och extremt lågt brus (jitter) på under 10 nm RMS, vilket ger bättre hastighetskontroll och tillförlitlig positionsstabilitet.

Hitta ditt RESOLUTE-skalalternativ

Standard

Rak

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

RTLA FASTRACK-skala

Tejp i rostfritt stål med spåralternativ


RTLA30 med FASTRACK™ som alternativ

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 21 m


Smal tejpskala i rostfritt stål

RKLA linjär skala

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor

Upp till 21 m

ZeroMet™-givare

RELA-skala

RELA30±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0.35 µm/m/°C

Upp till 1,5 m

Givare i rostfritt stål

RELA-skala

RSLA30

±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 5 m

Partiell båge

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål

RKLA partiell båge-skala

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Upp till 21 m

Roterande

Skaltyp

Skalnamn


Noggrannhet

(beror på ringens diameter)

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Ring i rostfritt stål

RESA-skala (skalsida)

RESA30


Graderingsnoggrannhet: 4 till 0,4 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 550 mm


Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål

REXA-skala (skalsida)

REXA30

Installerad noggrannhet:

(≥100 mm diameter)

±1 bågsekund
(75 mm diameter)

±1,5 bågsekunder
(≤57 mm diameter)

±2 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 417 mm

Ultrahögt vakuum

Rak

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

RTLA FASTRACK-skala

Tejp i rostfritt stål med spåralternativ


RTLA30 med FASTRACK™ som alternativ

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 21 m


ZeroMet™-givare

RELA-skala

RELA30±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0.35 µm/m/°C

Upp till 1,5 m

Givare i rostfritt stål

RELA-skala

RSLA30

±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 5 m

Roterande

Skaltyp

Skalnamn


Noggrannhet

(beror på ringens diameter)

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Ring i rostfritt stål

RESA-skala (skalsida)

RESA30


Graderingsnoggrannhet: 4 till 0,4 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 550 mm


Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål

REXA-skala (skalsida)

REXA30

Installerad noggrannhet:

(≥100 mm diameter)

±1 bågsekund
(75 mm diameter)

±1,5 bågsekunder
(≤57 mm diameter)

±2 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 417 mm

Utökat temperaturområde

Roterande

Skaltyp

Skalnamn


Noggrannhet

(beror på ringens diameter)

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Ring i rostfritt stål

RESA-skala (skalsida)

RESA30


Graderingsnoggrannhet: 4 till 0,4 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 550 mm


Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål

REXA-skala (skalsida)

REXA30

Installerad noggrannhet:

(≥100 mm diameter)

±1 bågsekund
(75 mm diameter)

±1,5 bågsekunder
(≤57 mm diameter)

±2 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 417 mm

Funktionell säkerhet

Rak

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

RTLA FASTRACK-skala

Tejp i rostfritt stål med spåralternativ


RTLA30 med FASTRACK™ som alternativ

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 21 m


ZeroMet™-givare

RELA-skala

RELA30±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0.35 µm/m/°C

Upp till 1,5 m

Givare i rostfritt stål

RELA-skala

RSLA30

±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 5 m

Roterande

Skaltyp

Skalnamn


Noggrannhet

(beror på ringens diameter)

Skalans upplösning

Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Ring i rostfritt stål

RESA-skala (skalsida)

RESA30


Graderingsnoggrannhet: 4 till 0,4 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 550 mm


Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål

REXA-skala (skalsida)

REXA30

Installerad noggrannhet:

(≥100 mm diameter)

±1 bågsekund
(75 mm diameter)

±1,5 bågsekunder
(≤57 mm diameter)

±2 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 417 mm

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

RESOLUTE-pulsgivarläshuvuden (märkta med ADT-symbolen) är kompatibla med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

  • Fjärrkalibrering
  • Signaloptimering över hela axellängden
  • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
  • Export och sparande av data
  • Nollställning