Hoppa över navigering

Skannande prober

Skanningsprober kan läsa in flera hundra ytpunkter i sekunden, vilket möjliggör mätning av såväl form som storlek och läge.

Skannande prober kan även användas för att registrera diskreta punkter på ett liknande sätt som mätprober.

Vi erbjuder en hel serie lösningar som passar CMM i alla storlekar och utföranden.

Beskrivning av skanningssystem

Skanna ett hål

Skanning är ett snabbt sätt att registrera form- och profildata för prismatiska eller komplexa komponenter.

Medan beröringskänsliga mätprober registrerar diskreta punkter på ytan registrerar skannande systemen stora mängder ytdata och ger en klarare bild av arbetsstyckets form. Därför är skannande systemen idealiska för mätningar där en egenskaps form är ett betydande element i den totala felkostnadsbudgeten, eller där komplexa ytor behöver kontrolleras.

Skanning kräver ett helt annat arbetssätt vad gäller givarkonstruktion, maskinstyrning och dataanalys.

Renishaws skannande prober har innovativa passiva lättviktsmekanismer (inga motorer eller spärrmekanismer) med en hög naturlig frekvens som gör dem lämpliga för höghastighetsskanning. Isolerade optiska system mäter mätspetsens avböjning direkt (inte via förlängda axlar i probmekanismen), vilket ger bättre precision och snabbare dynamiskt gensvar.

Hur registrerar och analyserar ett skannande system ytdata?

Skannande prober ger kontinuerliga avböjningssignaler som kan kombineras med maskinens positionsdata och därmed härleda ytans läge. Vid skanning förs probens mätspets mot detaljen så att dessa har kontakt, och förs sedan längs ytan samtidigt som data samlas in under rörelsen. Mätspetsens avböjning måste hållas inom probens mätområde genom hela mätningen.

För bästa resultat kräver detta noggrann integration mellan givaren och maskinstyrningen samt avancerade filtreringsalgoritmer för att omvandla erhållna data till användbar ytinformation. Skanningens drivalgoritmer kan anpassas efter detaljens konturer. Du kan ändra skanningshastigheten för att passa konturens krökning (med högre hastighet på planare ytor) och justera dataregistreringshastigheten (samla in mer data där ytan ändras hastigt).

Du kanske också är intresserad av...

Du tittar nu på våra skannande system. Du kanske också är intresserad av att titta på REVO 5-axligt skannande system