Hoppa över navigering

Standardbaserat

Metrologiprogramvaran MODUS bygger på branschstandarder, inklusive I++ DME-protokollet, DMIS-stöd och en Microsoft® SQL server-databas.

Detta ger maximal kompatibilitet med befintliga program, rapporter och företagssystem.

I++ DME-kompatibel

I++ DME-logotyp

MODUS har gränssnitt gentemot Renishaws UCC-serie med universalstyrenheter för CMM-maskiner via I++ DME-protokollet, vilket tillhandahåller ett gemensamt språk för metrologikommandon. Det gör att UCC-användare kan använda andra I++ DME-kompatibla mättekniska program i framtiden, och inte vara låsta till endast en enda lösning.

I++ integrering

Fullständig och exakt DMIS-överensstämmelse

DMIS-kod MODUS tillhandahåller fullständigt stöd för DMIS med både textvisning och översiktsvisning av mätprogrammet. Detta ger snabb konvertering av befintliga program med minimal omskrivning så att MODUS-användare kan dra nytta av programmets egenskaper med minsta möjliga fördröjning.

Redigeringsprogrammet känner av sammanhang och ger högnivåprogrammering, inklusive:

  • Variabel deklaration, heltal, absoluta tal, dubbel, sträng, boolska värden och arrayer
  • Makron
  • Modulprogrammering med CALL
  • IF, ELSE, ENDIF-programsatser
  • JUMP
  • DO-loopar
  • Reella funktioner
  • PROMPT-satser för att skapa grafiska dialogrutor med knappar, kryssrutor, listrutor, radioknappar och bilder

Framtidssäker

REVO inspektion av blisk

MODUS är en framtidssäker investering som ger garanterad tillgänglighet för de senaste framstegen i sensor- och styrenhetsteknologi från Renishaw, inklusive framtida sensorer för REVO 5-axligt mäthuvud.

CMM-inspektion produktinformation