Přeskočit navigaci

Ballbar QC20 pro kalibraci obráběcích strojů

Ballbar společnosti Renishaw, vysoce oceňovaný v oblasti průmyslu pro rychlé, jednoduché a efektivní ověření výkonu obráběcího stroje, je důvěryhodná volba.

Splnění přísnějších tolerancí ve shodě s termíny zákazníků a zachováním mezinárodních standardů kvality není složité. Začlenění přímočarých měření jako je kalibrace stroje, může účinně urychlit procesy a zdokonalit přesnost i efektivitu. Náš ballbar QC20 je špička v oblasti diagnostiky obráběcích strojů.

Co je ballbar?

Ballbar je teleskopický lineární snímač s dvojicí přesných koulí na obou koncích. Ballbar QC20 slouží jako přesné měřicí zařízení pro vyhodnocení výkonu obráběcího stroje pomocí detekce drobných změn poloměru naprogramované kruhové dráhy kolem pevného držáku. Během provozu jsou koule snímače přesně umístěny v magnetických miskách, usnadňujících měření poloměru.

Nejste si jisti, zda je ballbar QC20 to co potřebujete?

Pro diskusi o vaší aplikaci pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním prodejním týmem.

Kontaktujte nás

Kalkulátor ballbaru QC20

Proč byste měli používat ballbar?

Rozměrové a povrchové vady součásti mohou být způsobeny různými faktory, včetně vadných nástrojů, opotřebených vřeten nebo problémů v upnutí obrobku. Vady však mohou také ukazovat na polohové chyby v rámci vlastního obráběcího stroje. Tyto chyby jsou rovněž známé jako geometrické, dynamické nebo problémy související s vůlemi.

Tyto chyby lze rychle odhalit, často během několika minut, za předpokladu, že lze přesně určit jejich povahu a místo. Chyby mohou vzniknout bez ohledu na to, zda je váš stroj zcela nový, nebo používaný.

Klíč k dosažení bezchybné výroby spočívá v pochopení skutečných možností vašeho stroje. Tyto znalosti umožňují efektivně plánovat výrobu a provádět v případě potřeby nutná nastavení.

Dosažení tohoto pochopení historicky zahrnovalo testování stroje nebo "master“ dílce s následnou pečlivou kontrolou. Tato metoda je nejenom časově náročná, ale poskytuje také jen omezenou důvěru, pokud zacházíme se součástmi s odlišnou geometrií, než má master dílec.

Zkouškami s ballbarem QC můžete účinně vyhodnotit výkon obráběcího stroje. Oblasti, kde je třeba provést nápravná opatření lze rychle identifikovat, což vám poskytne potřebný přístup k zachování vysoké kvality výroby.

Hlavní přínosy

Ikona záruky využití stroje

Zvýšení produkce

Minimalizace prostojů CNC strojů díky hlubšímu pochopení jejich možností.

Ikona snížení nákladů

Snížení nákladů

Důsledná výroba přesných součástí, na první pokus, celkové snížení zmetkovitosti a nákladů na kontrolu.

Ikona shody kvality

Zajištění shody

Ověření, zda polohové schopnosti CNC obráběcího stroje odpovídají globálním standardům (např. ISO, ANSI/ASME).

Ikona plánované údržby

Plánovaná údržba

Snadné vytvoření účinných a včasných plánů preventivní údržby strojů.

Zobrazení dat ballbaru QC20 softwarem Ballbar20

Testování systémem ballbar QC20, které je nedílnou částí kontroly stavu obráběcího stroje, pomáhá nejenom zajistit konzistentní shodu dílců, ale umožňuje také vrátit delší dobu odstavený obráběcí stroj do plně provozního stavu.

Použití diagnostického softwaru ballbar pro automatickou interpretaci výsledků a diagnostických chyb rovněž účinně osvobozuje operátory strojů od nutnosti zjišťovat od začátku skutečný význam dat, místa výskytu problémů a způsob jejich nápravy. To umožňuje velké úspory času při výrobě součástí.

BAE Systems, UK

Prohlédněte si naše případové studie


Provedení testu ballbar

Testování systémem ballbar vyžaduje přímočarý proces ve třech krocích:

  • nastavení systému ballbar QC20
  • získávání dat během testování (360° nebo částečný oblouk 220°)
  • analýza a diagnostika dat.

Díky vybavení nejnovější technologií Bluetooth® Low Energy (BLE) tvoří ballbar QC20 robustní bezdrátové propojení s počítačem a vyniká skvělou energetickou účinností i významně delší životností baterie.

Přečtěte si Výklad testování systémem ballbar pro zjištění rozsahu testů, které lze vykonávat s ballbarem QC20. Naše Příslušenství systému ballbar QC20 pro aplikace na stroji dále rozšiřuje jeho všestrannost.

Technik seřizuje ballbar QC20 na stroji
Ballbar 20

Software Ballbar 20

Náš výkonný diagnostický software zjednodušuje procesy testování a protokolování při měření pro preventivní údržbu strojů při použití ballbaru QC20 průmyslového standardu.

  • Komplexní testování a protokolování; flexibilní zobrazení sejmutých dat jako analytických reportů v mezinárodním standardu, např. ISO 230-4, ANSI B5.54 nebo použití komplexního analytického formátu Renishaw.
  • Volitelné uživatelské režimy; přizpůsobení potřebám, úrovni zkušenosti a oprávnění operátora (Quick Check, Operator a Advanced).
  • Generování part programů; umožňuje rychlé a automatické generování NC programu pro provedení ballbar testu.
  • Historie provozních parametrů stroje; vyhodnocení odchylek výkonu stroje v průběhu času prostřednictvím standardních grafů a vykreslených bodů pro hloubkové vyšetření.
  • Simulátor grafu Ballbar; výkonný nástroj pro rozhodování o korekční činnosti nebo předvídání požadavků na údržbu podle výsledků testu.

Stažení softwaru Ballbar 20

Shoda s mezinárodními standardy

Test systémem ballbar, který je uznáván hlavními mezinárodními standardy, může sloužit jako zásadní prvek pro postupy celkového zajištění kvality v rámci výrobního procesu, ale také jako objektivní test pro samotný CNC stroj.

Použití ballbaru QC20 pro testování dle standardu ISO 10791-6 je dosažitelné a vysoce účinné. Ballbarem QC20 lze účinně provádět většinu testů popsaných standardem ISO 10791-6. Hlášení odchylek od maximálních po minimální v souladu s ISO 10791-6 lze snadno získat snímáním dat prostřednictvím našeho softwaru Ballbar Trace.

Ballbar QC20 provádějící ballbar trace test na vrtačce robodrill

Prozkoumejte naši nabídku produktů pro kalibraci a optimalizaci strojů, určenou pro zlepšování výkonu a přesnosti pohybových systémů. Společnost Renishaw může pro zajištění optimálních parametrů produktu poskytnout školení kalibračních produktů zkušenými techniky.

Možnosti objednání

Pro nákup příslušenství ballbar nebo náhradních dílů použijte náš internetový obchod s výhodou rychlé dodávky.

Nakupujte online

Machine Checking Gauge

Kontrolní měřidlo stroje Machine Checking Gauge (MCG) zjednodušuje monitorování přesnosti CMM. Zařízení Renishaw MCG umožňuje provést rychlé předběžné ověření volumetrické přesnosti v souladu s normou ISO10360-2 v krátkém čase 10 - 20 minut. To je zárukou přesného měření a indikace nutnosti servisu nebo rekalibrace.

Toto cenově výhodné řešení, které používá dotek sondy v referenčním ballbaru pro vyhodnocení parametrů a opakovatelnosti CMM, je vhodné pro velké i malé CMM.

MCG

Často kladené otázky

Jak rychlé je provedení testu ballbar?

Provedení testu s ballbarem QC20 není časově náročné. Nastavení je rychlé a provedení testu trvá typicky pouze 10 až 20 minut, bez delšího prostoje stroje. Díky tomu se jedná o účinný nástroj pro vyhodnocení parametrů stroje.

Na jakých strojích lze provádět testy s ballbarem QC20?

Ballbar QC20 je velice všestranný a může provádět testy na mnoha různých strojích, včetně CNC obráběcích strojů, frézek, soustruhů a mnoha dalších. Máte-li specifický stroj, na kterém chcete provést test ballbar a nejste si jisti, zda je ballbar QC20 správné řešení, spojte se s naším prodejním týmem.

Pro jaké poloměry lze použít se systémem ballbar QC20?

Souprava ballbar QC20 obsahuje ballbar o délce 100 mm a prodlužovací nástavce v délkách 50, 150 a 300 mm.

Po sestavení ballbaru s různými kombinacemi prodlužovacích nástavců lze provádět testy na poloměru 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 a 600 mm. S dalšími prodlužovacími nástavci lze testovat až do poloměru 1350 mm.

Jaký je doporučený rekalibrační plán pro ballbar QC20?

Při normálním používání je doporučený interval rekalibrace pro ballbar QC20 jeden rok. Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách Kalibrační servis, opravy a rekalibrace.

Další zdroje

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.