Přeskočit navigaci

Klíčová aplikace - Skříň čerpadla

Použití řízení procesu všestranným kontrolním systémem Equator™ pro více variant součástí.

Skříň čerpadla

Použití kontrolního systému Equator při obrábění součástí, jako skříň čerpadla, může významně zlepšit výrobní proces:

  • Equator je všestranný přeprogramovatelný kontrolní systém což znamená, že všechny typy měření lze provádět jedním zařízením.
  • Vytvořte inteligentní dílnu s vysoce přesným automatizovaným kontrolním měřením v dílenském prostředí.
  • Vyšší přesnost s in-line řízením kritických charakteristik pomocí spínaných dotekových a skenujících kontrolních cyklů.

Více informací získáte přečtením celé případové studie

  • Case brief:  Pump housing