Přeskočit navigaci

Řízení během procesu

Aktivní kontrola obrobků v průběhu obrábění umožňuje výrobu dílců „na první pokus“.

Třetí vrstva Productive Process Pyramid™ - „Aktivní zpětná vazba“ - zahrnuje opatření, která přímo ovlivňují proces obrábění. Tato opatření automaticky reagují na stav materiálu, na aktuální odchylky od očekávaných rozměrů nebo na jiné neočekávané změny a stavy procesu.

Mějte obrábění pod kontrolou

Pyramida produktivního procesu™ - Aktivní zpětná vazba Vrstva Aktivní zpětná vazba se zabývá zdroji odchylek souvisejících s obráběním, ke kterým patří například opotřebení nástroje nebo teplotní dilatace. Poskytuje tak inteligentní zpětnou vazbu procesu a umožňuje rozhodování v průběhu obrábění.

Jedná se o aktivní opatření zaměřená na kontrolu parametrů v průběhu obrábění.

Měření obrobku během procesu umožňuje ...

  • RMP600 na stroji přizpůsobit běh programu odchylkám způsobeným například deformací dílce, vychýlením nástroje nebo vlivům teplotních deformací.
  • Na základě zjištěných hodnot může stroj automaticky upravit aktuální hodnoty natočení souřadného systému, aktualizovat parametry obrábění, změnit korekční hodnoty v tabulkách nástrojů a větvit chod programu pomocí logických podmínek tak, aby výsledkem byl bezvadný výrobek. Bez nutnosti interakce s operátorem stroje.

Detekce poškození nástrojů rozpozná

  • TRS2 přítomnost nástroje
  • velikost opotřebení nástroje.
  • celistvost nástroje a opotřebení břitů nástroje.

Aktivní řízení

Aktivní kontrola parametrů v průběhu obrábění umožňuje výrobu dílů „na první pokus", není tedy třeba rezervovat kapacitu na opravy a přepracování.

Měření během procesu znamená, že stroje již nebudou muset čekat, až je operátoři opět uvedou do chodu.

Měření během cyklu dává vašemu stroji inteligenci, kterou potřebuje pro vlastní rozhodování o dalším obrábění. Díky tomu získáte více strojního času pro obrobení více komponent. Zvýšíte tak vaši produktivitu.

Obrobkové sondy, systém TRS2 pro rozpoznání nástroje a software Productivity+™ společnosti Renishaw umožňují prostřednictvím automatické zpětné vazby přizpůsobovat běh obráběcího programu aktuálním podmínkám prostředí a materiálu.

Productive Process Patterns

Dokumenty