Přeskočit navigaci

Productivity+™ – PC software k sondám pro obráběcí centra

Interaktivní programování měřicích cyklů, ustavování nástrojů a aktualizace strojních parametrů.

Komplexní soubor měřicích cyklů.

Logické příkazy pro rozhodování a řízení procesu přímo v obráběcím cyklu.

Podrobné měrové protokoly.

Productivity+ je snadno použitelný nástroj pro začlenění měřicích cyklů a kontrolních postupů do obráběcího cyklu.

Úvod

Funkce a výhody

 • Nevyžaduje znalosti programování v G-kódu.
 • Podpora práce s 3D CAD modely
 • Rozsáhlá databáze sond Renishaw.
 • Vizualizace programu odhalí potenciální možnosti kolize sondy.
 • Konstrukce prvků z naměřených dat.
 • Obsahuje cykly pro kalibraci sondy a ustavování nástrojů.
 • Protokoly o geometrických rozměrech, tolerancích a souřadných systémech.
 • Umožňuje doplnění měřicích cyklů do dříve napsaného technologického programu.
 • Snadné začlenění rozhodovacích podmínek do programu a podpora adaptivního programování.
 • Kontrola hotového obrobku před odepnutím z obráběcího stroje.
 • Možnost využití uživatelsky definovaných cyklů.

Vice „Jak na to“

Přehled

Umožňuje zjednodušit běžné měřicí úlohy, jako je ustavování a kontrola obrobku. Podporuje proces obrábění ve třech základních oblastech.

 • Prediktivní oblast: úlohy nastavení procesu – ustavení obrobků, identifikace dílců a nástrojů – před začátkem obrábění pro zajištění hladkého průběhu procesu.
 • Aktivní oblast: úlohy řízení během procesu – monitorování stavu nástroje, aktualizace geometrie nástroje a adaptivní obrábění – během obrábění, pro korekci odchylek řezných podmínek v reálném čase.
 • Informativní oblast: úlohy kontrolního měření po skončení procesu obrábění. Poskytují uživateli informace o dokončeném procesu a pomáhají při rozhodování o následných operacích a procesech.


Možnosti

Productivity+ je k dispozici ve dvou variantách:

 • Active Editor Pro: samostatná aplikace pro uživatele jiných CAM systémů.
 • Productivity+ Scanning Suite: skenovací měřicí systém integrovaný ve stroji


Partneři a integrátoři

Productivity+ API se dodává prodejcům CAM pro začlenění do jejich vlastních softwarových aplikací, které jejich uživatelům zajišťují přímé začlenění měřicích cyklů a kontrolních postupů do obráběcího cyklu.

Zjistěte více