Přeskočit navigaci

Skenovací sondy

Skenovací sondy dokážou nasnímat za sekundu několik set bodů povrchu a umožňují měření tvaru, a také velikosti a polohy.

Skenovací sondy lze stejně jako běžné dotekové sondy použít i ke snímání jednotlivých bodů.

Široký sortiment skenovacích sond umožňuje zvolit optimální řešení pro jakýkoliv měřicí stroj.

Co je skenování

Skenování vývrtu

Skenování je rychlý způsob měření tvaru a profilu prizmatických nebo složitých dílců.

Spínací dotekové sondy snímají z povrchu měřeného prvku jednotlivé body. Skenovací systémy naproti tomu shromažďují ohromná množství dat a díky tomu poskytují jasnější obraz o tvarových odchylkách měřeného dílce. Skenování se tedy ideálně hodí k měření takových dílců, u kterých je tvar důležitým prvkem pro kvantifikaci celkové chyby. Je vhodné i pro měření složitých povrchů.

Skenování vyžaduje zásadně odlišný přístup ke konstrukci snímače, řízení stroje a analýze dat.

Skenovací sondy Renishaw jsou charakteristické lehkými pasivními mechanismy bez motorů nebo blokovacích mechanismů vhodnými pro vysokorychlostní skenování. Jsou opatřeny snímacím systémem s izolovanou měřicí optikou, která měří přímo vychylování doteku. Oproti běžným systémům, které vyhodnocují vychýlení doteku skládáním výchylek jednotlivých os mechanismu sondy se tak vyznačují vyšší přesností a rychlejší dynamickou odezvou.

Jakým způsobem skenovací systém snímá a analyzuje data povrchu?

Skenovací sondy snímají vychylování doteku a převádějí jej na souvislý výstupní signál, jenž může být ve spojení se signálem o poloze stroje použit k odvození tvaru povrchu. Při skenování se dotek sondy neustále dotýká povrchu měřeného dílce. Sonda se pohybuje relativně k povrchu dílce a během tohoto pohybu jsou zaznamenávány údaje o výchylce doteku. Nezbytným předpokladem je udržet v průběhu měření výchylku doteku v měřicím rozsahu sondy.

Přesnost výsledků měření úzce souvisí s dokonalým propojením sondy a řídícího systému stroje. Stejně důležité jsou i sofistikované vyhodnocovací algoritmy pro konverzi sejmutých datových bodů na skutečné údaje o měřeném povrchu. Algoritmy upravují skenovací proces podle kontury dílce. Například rychlost skenování se mění v závislosti na stupni zakřivení měřené plochy (ploché tvary jsou skenovány rychleji). Tvaru měřené plochy se přizpůsobuje i tempo snímání dat (ve více zakřivených místech je snímáno více dat).

Mohlo by vás také zajímat...

Právě se díváte na naše skenovací systémy. Mohl by vás také zajímat 5osý skenovací systém REVO