Přeskočit navigaci

Uživatelské signály

Software EZ-IO obsahuje funkci uživatelských signálů pro vstup a výstup do externích zařízení.

Uživatelské vstupy a výstupy v měřicích programech Equator™

Vestavěná funkce uživatelských signálů umožňuje přizpůsobení digitálních I/O tak, aby mohly být vstupy a výstupy přímo řízeny z programů DMIS. Tato výkonná funkce umožňuje programátorovi nastavit systém Equator pro přímou spolupráci s externími zařízeními, která jsou připojená k digitálnímu I/O rozhraní REN-IO.

Automatizovaná zakládací buňka Equator Conroe

Pro zákaznické signály existuje mnoho aplikací, v závislosti na požadavcích výrobního systému. Příklady:

  • Stavové kontrolky informují operátora, že probíhá kontrola dílce, že systém Equator nekontroluje, nebo že je dílec v toleranci či mimo toleranci (vyhovuje/nevyhovuje). Posloupnosti světel, barvy a stav se mohou v širokém rozsahu měnit podle různých požadavků a procesů výroby, a mohou být řízeny DMIS programem.
  • Spojení s obráběcím strojem pro spouštění jednoduchých digitálních korekcí sadou inkrementů, předem nastavených v řídicím systému stroje. To může být pro jednotlivé nebo vícenásobné prvky součásti.
  • Akustické alarmy pro indikaci kontroly nebo stavu součásti.
  • Signalizace zakládacího systému pro přeorientování součásti, takže lze druhou kontrolní operaci vykonat stejným DMIS programem.

Jakmile je v EZ-IO nastaven I/O, lze v softwaru MODUS naprogramovat jednoduché jednořádkové příkazy, které mohou v závislosti na požadavcích aplikace buď prohlížet stav vstupu nebo změnit stav výstupu