Přeskočit navigaci

Uživatelsky nastavitelné prostředí

Rozhraní software MODUS je ve značném rozsahu uživatelsky nastavitelné. Uspořádání obrazovky lze přizpůsobit aktuálně prováděným měřicím úlohám.

Přizpůsoben vašim potřebám

Snímek obrazovky MODUS – kruhový řez MODUS se vyznačuje uživatelsky nastavitelným rozhraním Windows® tvořeným řadou pracovních oblastí, umístěných v samostatných oknech. To zajišťuje vynikající flexibilitu, přehlednost a možnost používat dvě obrazovky najednou.

Rychlé spouštění programu

Snímek obrazovky MODUS – podávání zpráv v reálném čase Technici společnosti Renishaw optimalizovali všechny funkce softwaru - spouštění programů, překreslování grafiky, provádění příkazů DMIS, analýzu dat a reportování výsledků v reálném čase. Výsledkem je výrazné zkrácení kontrolních časů.

Informace o souřadnicových měřicích strojích